Àmbits
Àmbit Social

5.15 Evolució nombre de persones ateses pel servei de mediació intercultural per origen

Definició
Aquest indicador ens mostra el nombre de persones ateses pel servei de mediació intercultural segons l'origen. Es tracte d'un recurs que actua com a pont per facilitar la relació entre les persones nouvingudes, les entitats i la societat d'acollida en general.
Font d'informació
Memòries SMI
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Any Autòcton/a África sudsahariana Amèrica Sud o Central Àsia Europa comunitària Nord d'Àfrica Europa Est Altres Total
2016 0 155 0 80 0 0 0 0 235
2015 0 156 0 89 0 0 106 0 351
2014 0 298 0 105 0 588 0 0 991
2013 2 343 1 47 0 344 0 0 736
2012 0 636 0 56 0 278 0 0 970
2011 1 159 2 89 0 199 0 0 450
2010 0 373 0 58 1 151 0 0 583
2009 0 810 2 153 5 298 0 0 1269
2008 0 296 13 137 6 156 16 0 624
58