Àmbits
Àmbit Social

5.16 Evolució nombre d'informes d'estrangeria

Definició
Aquest indicadors ens mostra el nombre d'informes d'estrangeria realitzats al Pla de l'Estany. El Departament pot emetre informes per acreditar: el grau d’integració per accedir a l’arrelament social., l’adequació de l’habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar o per renovar la residència en cas de canvi de domicili I l’esforç d’integració per renovar o modificar la residència temporal.
Font d'informació
Memòries SMI
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Propostes d'informes d'arrelament
Any Persones ateses Entrevistes realitzades Informes realitzats
2017 47 62 28
2016 44 59 39
2015 35 45 29
2014 39 45 38
2013 57 70 61
2012 50 60 52
2011 74 90 76
Propostes de renovació de permís de residència
Any Persones ateses Entrevistes realitzades Informes realitzats
2016 13 16 10
2015 12 18 8
2014 22 33 22
2013 10 12 12
2012 1 2 1
2011 3 3 3
58