Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.11 Evolució de la població activa registrada per edat i sexe

Definició
Persones de 16 anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i fan gestions per incorporar-se al mercat de treball.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza al 4rt trimestre de l'any

Imprimir l'indicador

Banyoles
De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys
Any Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Total
2017 339 336 980 831 1520 1250 1346 1110 942 767 9421
2016 296 308 992 828 1448 1225 1336 1091 895 731 9190
2015 295 292 1017 842 1436 1191 1287 1052 875 697 8984
2014 289 290 1003 825 1427 1169 1291 1024 847 677 8842
2013 277 276 1047 853 1358 1141 1262 993 823 653 8683
2012 312 279 1116 895 1368 1141 1248 992 796 624 8771
2011 388 294 1232 927 1417 1098 1210 923 806 574 8869
2010 384 325 1310 962 1429 1078 1179 915 786 529 8897
2009 434 346 1361 1012 1436 1065 1124 864 771 499 8912
2008 516 376 1433 1033 1387 1025 1079 812 738 455 8854
Pla de l'Estany
De 16 a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 a 64 anys
Any Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Total
2017 540 533 1584 1336 2460 2005 2158 1799 1513 1256 15184
2016 476 486 1614 1335 2420 1967 2137 1767 1446 1197 14844
2015 459 468 1661 1357 2321 1931 2070 1716 1417 1151 14551
2014 449 464 1621 1338 2294 1898 2066 1682 1390 1118 14320
2013 444 441 1684 1383 2206 1867 2022 1646 1349 1080 14122
2012 490 451 1791 1447 2216 1851 2006 1630 1305 1029 14216
2011 610 484 1976 1487 2287 1779 1951 1514 1296 952 14336
2010 618 523 2095 1557 2292 1754 1888 1485 1267 878 14357
2009 693 563 2150 1621 2301 1721 1802 1397 1238 821 14307
2008 843 617 2299 1669 2251 1662 1746 1321 1196 750 14354
58