Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.13 Contractació registrada per edat

Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menys de 20 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 anys i més Total
2016 296 716 593 1352 636 3593
2015 262 616 598 1258 663 3397
2014 168 616 580 1162 508 3334
2013 235 569 620 1029 524 2977
2012 286 472 451 1041 633 2883
2011 245 474 452 866 398 2435
2010 230 491 491 947 471 2630
2009 291 552 547 1000 413 2803
2008 427 672 672 1262 511 3544
2007 565 847 805 1522 568 4307
2006 614 877 917 1673 560 4641
Pla de l'Estany
Any Menys de 20 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 anys i més Total
2016 878 2769 2120 5203 2477 13447
2015 928 2807 2413 6059 2166 14373
2014 583 2716 2367 5359 1799 12824
2013 575 2211 2128 4712 1576 11202
2012 572 1721 1827 4366 1490 9976
2011 698 1796 1784 4060 1263 9601
2010 598 1401 1393 3160 1004 7556
2009 547 1337 1416 2744 869 6913
2008 734 1272 1360 2617 964 6947
2007 1014 1516 1550 2852 997 7929
2006 954 1636 1636 2887 927 8040
58