Àmbits
Àmbit Econòmic

2.02 Proporció de pensions no contributives sobre el total de poblacó

Font d'informació
http://www.idescat.cat/pub/?id=ppsr&n=1262&by=com&t=201500
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Proporció de prestacions no contributives percebudes sobre el total de la població. S'han comptabilitzat només les pensions no contributives per jubilació i invalidesa.

Imprimir l'indicador

Any Pensions no contributives de la Seguretat Social Població Pla de l'Estany Proporció pensions
2015 163 31536 0,52
2014 164 31278 0,52
2013 154 31296 0,49
2012 151 31434 0,48
2011 162 31257 0,52
2010 149 31089 0,48
2009 143 30517 0,47
2008 137 29988 0,46
2007 158 29344 0,54
2005 174 27876 0,62
2001 176 25369 0,69
58