Àmbits
Àmbit Població

1.03 Població per sexe i edat quinquennal

Definició
Indicador que ens permet visualitzar l'estructura d'una població per grups d'edats i sexes.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Ens permet elaborar la piràmide d'edats de la població. A l'eix vertical (y) es representen els intervals o grups d'edat (en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (x) el percentatge de la població de cada grup (corresponent al 100% de la població). Els valors masculins es representen a l'esquerra i els femenins a la dreta.

Imprimir l'indicador

Banyoles 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1174 613 561
De 5 a 9 anys 1258 680 578
De 10 a 14 anys 1096 561 535
De 15 a 19 anys 1074 561 513
De 20 a 24 anys 1084 597 487
De 25 a 29 anys 1041 510 531
De 30 a 34 anys 1281 645 636
De 35 a 39 anys 1602 854 748
De 40 a 44 anys 1503 756 747
De 45 a 49 anys 1400 686 714
De 50 a 54 anys 1296 679 617
De 55 a 59 anys 1192 607 585
De 60 a 64 anys 1031 513 518
De 65 a 69 anys 774 366 408
de 70 a 74 anys 630 312 318
De 75 a 79 anys 520 205 315
De 80 a 84 anys 586 230 356
De 85 anys i més 697 233 464
Total 19239 9608 9631
Camós 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 32 15 17
De 5 a 9 anys 34 20 14
De 10 a 14 anys 35 20 15
De 15 a 19 anys 35 20 15
De 20 a 24 anys 25 16 9
De 25 a 29 anys 38 16 22
De 30 a 34 anys 31 16 15
De 35 a 39 anys 42 20 22
De 40 a 44 anys 55 30 25
De 45 a 49 anys 45 21 24
De 50 a 54 anys 56 27 29
De 55 a 59 anys 39 24 15
De 60 a 64 anys 51 23 28
De 65 a 69 anys 41 23 18
de 70 a 74 anys 32 15 17
De 75 a 79 anys 30 11 19
De 80 a 84 anys 38 13 25
De 85 anys i més 24 10 14
Total 683 340 343
Cornellà del Terri 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 116 59 57
De 5 a 9 anys 141 79 62
De 10 a 14 anys 119 66 53
De 15 a 19 anys 87 47 40
De 20 a 24 anys 101 53 48
De 25 a 29 anys 115 61 54
De 30 a 34 anys 154 76 78
De 35 a 39 anys 203 101 102
De 40 a 44 anys 185 100 85
De 45 a 49 anys 146 80 66
De 50 a 54 anys 150 73 77
De 55 a 59 anys 167 87 80
De 60 a 64 anys 137 68 69
De 65 a 69 anys 131 70 61
de 70 a 74 anys 92 56 36
De 75 a 79 anys 75 31 44
De 80 a 84 anys 75 32 43
De 85 anys i més 85 32 53
Total 2279 1171 1108
Crespià 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 12 8 4
De 5 a 9 anys 23 13 10
De 10 a 14 anys 15 10 5
De 15 a 19 anys 8 3 5
De 20 a 24 anys 8 4 4
De 25 a 29 anys 19 6 13
De 30 a 34 anys 9 6 3
De 35 a 39 anys 31 18 13
De 40 a 44 anys 28 13 15
De 45 a 49 anys 18 9 9
De 50 a 54 anys 11 8 3
De 55 a 59 anys 13 7 6
De 60 a 64 anys 21 7 14
De 65 a 69 anys 12 7 5
de 70 a 74 anys 10 7 3
De 75 a 79 anys 7 4 3
De 80 a 84 anys 7 3 4
De 85 anys i més 15 3 12
Total 267 136 131
Esponellà 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 24 7 17
De 5 a 9 anys 29 14 15
De 10 a 14 anys 34 21 13
De 15 a 19 anys 14 6 8
De 20 a 24 anys 14 6 8
De 25 a 29 anys 21 14 7
De 30 a 34 anys 24 11 13
De 35 a 39 anys 30 14 16
De 40 a 44 anys 42 21 21
De 45 a 49 anys 31 20 11
De 50 a 54 anys 32 17 15
De 55 a 59 anys 34 14 20
De 60 a 64 anys 32 20 12
De 65 a 69 anys 22 11 11
de 70 a 74 anys 23 7 16
De 75 a 79 anys 21 11 10
De 80 a 84 anys 12 7 5
De 85 anys i més 17 5 12
Total 456 226 230
Fontcoberta 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 96 59 37
De 5 a 9 anys 86 39 47
De 10 a 14 anys 74 35 39
De 15 a 19 anys 71 32 39
De 20 a 24 anys 65 30 35
De 25 a 29 anys 82 36 46
De 30 a 34 anys 120 61 59
De 35 a 39 anys 135 69 66
De 40 a 44 anys 86 42 44
De 45 a 49 anys 99 47 52
De 50 a 54 anys 118 60 58
De 55 a 59 anys 116 61 55
De 60 a 64 anys 107 51 56
De 65 a 69 anys 79 44 35
de 70 a 74 anys 55 28 27
De 75 a 79 anys 20 13 7
De 80 a 84 anys 22 9 13
De 85 anys i més 40 13 27
Total 1471 729 742
Palol de Revardit 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 22 10 12
De 5 a 9 anys 29 17 12
De 10 a 14 anys 26 14 12
De 15 a 19 anys 22 8 14
De 20 a 24 anys 22 12 10
De 25 a 29 anys 12 5 7
De 30 a 34 anys 27 15 12
De 35 a 39 anys 33 16 17
De 40 a 44 anys 37 23 14
De 45 a 49 anys 50 28 22
De 50 a 54 anys 26 16 10
De 55 a 59 anys 36 15 21
De 60 a 64 anys 29 12 17
De 65 a 69 anys 27 14 13
de 70 a 74 anys 20 8 12
De 75 a 79 anys 17 10 7
De 80 a 84 anys 21 7 14
De 85 anys i més 14 6 8
Total 470 236 234
Porqueres 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 204 95 109
De 5 a 9 anys 314 153 161
De 10 a 14 anys 268 128 140
De 15 a 19 anys 253 126 127
De 20 a 24 anys 250 135 115
De 25 a 29 anys 221 116 105
De 30 a 34 anys 237 119 118
De 35 a 39 anys 360 167 193
De 40 a 44 anys 413 215 198
De 45 a 49 anys 347 168 179
De 50 a 54 anys 357 189 168
De 55 a 59 anys 300 146 154
De 60 a 64 anys 248 120 128
De 65 a 69 anys 223 103 120
de 70 a 74 anys 184 92 92
De 75 a 79 anys 138 71 67
De 80 a 84 anys 112 46 66
De 85 anys i més 101 49 52
Total 4530 2238 2292
Sant Miquel de Campmajor 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 12 5 7
De 5 a 9 anys 9 5 4
De 10 a 14 anys 13 8 5
De 15 a 19 anys 8 3 5
De 20 a 24 anys 12 6 6
De 25 a 29 anys 16 7 9
De 30 a 34 anys 16 9 7
De 35 a 39 anys 17 8 9
De 40 a 44 anys 15 11 4
De 45 a 49 anys 19 8 11
De 50 a 54 anys 16 12 4
De 55 a 59 anys 18 11 7
De 60 a 64 anys 10 5 5
De 65 a 69 anys 14 4 10
de 70 a 74 anys 11 7 4
De 75 a 79 anys 8 4 4
De 80 a 84 anys 7 4 3
De 85 anys i més 5 2 3
Total 226 119 107
Serinyà 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 69 38 31
De 5 a 9 anys 68 35 33
De 10 a 14 anys 59 24 35
De 15 a 19 anys 50 24 26
De 20 a 24 anys 56 24 32
De 25 a 29 anys 55 28 27
De 30 a 34 anys 70 36 34
De 35 a 39 anys 99 53 46
De 40 a 44 anys 97 55 42
De 45 a 49 anys 88 45 43
De 50 a 54 anys 88 49 39
De 55 a 59 anys 75 37 38
De 60 a 64 anys 55 30 25
De 65 a 69 anys 56 31 25
de 70 a 74 anys 38 16 22
De 75 a 79 anys 36 22 14
De 80 a 84 anys 33 16 17
De 85 anys i més 40 17 23
Total 1132 580 552
Vilademuls 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 46 27 19
De 5 a 9 anys 57 27 30
De 10 a 14 anys 39 25 14
De 15 a 19 anys 29 17 12
De 20 a 24 anys 39 24 15
De 25 a 29 anys 33 17 16
De 30 a 34 anys 46 21 25
De 35 a 39 anys 57 30 27
De 40 a 44 anys 79 46 33
De 45 a 49 anys 67 37 30
De 50 a 54 anys 48 29 19
De 55 a 59 anys 59 24 35
De 60 a 64 anys 54 30 24
De 65 a 69 anys 34 17 17
de 70 a 74 anys 31 17 14
De 75 a 79 anys 28 15 13
De 80 a 84 anys 30 12 18
De 85 anys i més 32 11 21
Total 808 426 382
Pla de l'Estany 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1807 936 871
De 5 a 9 anys 2048 1082 966
De 10 a 14 anys 1778 912 866
De 15 a 19 anys 1651 847 804
De 20 a 24 anys 1676 907 769
De 25 a 29 anys 1653 816 837
De 30 a 34 anys 2015 1015 1000
De 35 a 39 anys 2609 1350 1259
De 40 a 44 anys 2540 1312 1228
De 45 a 49 anys 2310 1149 1161
De 50 a 54 anys 2198 1159 1039
De 55 a 59 anys 2049 1033 1016
De 60 a 64 anys 1775 879 896
De 65 a 69 anys 1413 690 723
de 70 a 74 anys 1126 565 561
De 75 a 79 anys 900 397 503
De 80 a 84 anys 943 379 564
De 85 anys i més 1070 381 689
Total 31561 15809 15752
Banyoles 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1209 633 576
De 5 a 9 anys 1219 648 571
De 10 a 14 anys 1095 563 532
De 15 a 19 anys 1069 575 494
De 20 a 24 anys 1080 575 505
De 25 a 29 anys 1088 553 535
De 30 a 34 anys 1380 685 695
De 35 a 39 anys 1606 844 762
De 40 a 44 anys 1490 766 724
De 45 a 49 anys 1362 687 675
De 50 a 54 anys 1307 672 635
De 55 a 59 anys 1197 615 582
De 60 a 64 anys 981 494 487
De 65 a 69 anys 750 366 384
de 70 a 74 anys 647 298 349
De 75 a 79 anys 512 210 302
De 80 a 84 anys 635 242 393
De 85 anys i més 672 226 446
Total 19299 9652 9647
Camós 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 28 13 15
De 5 a 9 anys 37 23 14
De 10 a 14 anys 35 18 17
De 15 a 19 anys 31 19 12
De 20 a 24 anys 27 15 12
De 25 a 29 anys 40 18 22
De 30 a 34 anys 32 15 17
De 35 a 39 anys 47 26 21
De 40 a 44 anys 54 27 27
De 45 a 49 anys 54 28 26
De 50 a 54 anys 46 24 22
De 55 a 59 anys 42 24 18
De 60 a 64 anys 46 22 24
De 65 a 69 anys 42 24 18
de 70 a 74 anys 32 15 17
De 75 a 79 anys 33 9 24
De 80 a 84 anys 35 16 19
De 85 anys i més 22 10 12
Total 683 346 337
Cornellà del Terri 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 108 61 47
De 5 a 9 anys 143 75 68
De 10 a 14 anys 102 58 44
De 15 a 19 anys 93 50 43
De 20 a 24 anys 100 52 48
De 25 a 29 anys 128 64 64
De 30 a 34 anys 147 69 78
De 35 a 39 anys 192 107 85
De 40 a 44 anys 180 95 85
De 45 a 49 anys 142 67 75
De 50 a 54 anys 158 81 77
De 55 a 59 anys 159 87 72
De 60 a 64 anys 129 62 67
De 65 a 69 anys 131 70 61
de 70 a 74 anys 94 53 41
De 75 a 79 anys 70 30 40
De 80 a 84 anys 81 33 48
De 85 anys i més 79 33 46
Total 2236 1147 1089
Crespià 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 14 9 5
De 5 a 9 anys 19 11 8
De 10 a 14 anys 15 10 5
De 15 a 19 anys 9 3 6
De 20 a 24 anys 6 5 1
De 25 a 29 anys 14 4 10
De 30 a 34 anys 14 8 6
De 35 a 39 anys 29 18 11
De 40 a 44 anys 21 10 11
De 45 a 49 anys 18 7 11
De 50 a 54 anys 11 8 3
De 55 a 59 anys 12 7 5
De 60 a 64 anys 22 9 13
De 65 a 69 anys 12 7 5
de 70 a 74 anys 10 6 4
De 75 a 79 anys 11 4 7
De 80 a 84 anys 9 4 5
De 85 anys i més 10 3 7
Total 256 133 123
Esponellà 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 23 8 15
De 5 a 9 anys 33 21 12
De 10 a 14 anys 25 12 13
De 15 a 19 anys 11 5 6
De 20 a 24 anys 17 6 11
De 25 a 29 anys 21 14 7
De 30 a 34 anys 29 14 15
De 35 a 39 anys 25 13 12
De 40 a 44 anys 43 21 22
De 45 a 49 anys 31 18 13
De 50 a 54 anys 29 16 13
De 55 a 59 anys 32 14 18
De 60 a 64 anys 32 19 13
De 65 a 69 anys 19 9 10
de 70 a 74 anys 30 12 18
De 75 a 79 anys 14 7 7
De 80 a 84 anys 14 7 7
De 85 anys i més 16 5 11
Total 444 221 223
Fontcoberta 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 93 57 36
De 5 a 9 anys 85 33 52
De 10 a 14 anys 74 37 37
De 15 a 19 anys 67 32 35
De 20 a 24 anys 66 28 38
De 25 a 29 anys 95 46 49
De 30 a 34 anys 121 61 60
De 35 a 39 anys 117 58 59
De 40 a 44 anys 84 37 47
De 45 a 49 anys 107 50 57
De 50 a 54 anys 107 57 50
De 55 a 59 anys 124 61 63
De 60 a 64 anys 104 57 47
De 65 a 69 anys 69 33 36
de 70 a 74 anys 52 29 23
De 75 a 79 anys 19 10 9
De 80 a 84 anys 26 10 16
De 85 anys i més 38 13 25
Total 1448 709 739
Palol de Revardit 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 20 10 10
De 5 a 9 anys 28 17 11
De 10 a 14 anys 23 13 10
De 15 a 19 anys 31 13 18
De 20 a 24 anys 14 8 6
De 25 a 29 anys 18 6 12
De 30 a 34 anys 24 15 9
De 35 a 39 anys 31 15 16
De 40 a 44 anys 48 26 22
De 45 a 49 anys 45 29 16
De 50 a 54 anys 26 16 10
De 55 a 59 anys 37 16 21
De 60 a 64 anys 31 15 16
De 65 a 69 anys 20 9 11
de 70 a 74 anys 20 10 10
De 75 a 79 anys 17 9 8
De 80 a 84 anys 20 8 12
De 85 anys i més 13 5 8
Total 466 240 226
Porqueres 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 239 114 125
De 5 a 9 anys 300 144 156
De 10 a 14 anys 260 122 138
De 15 a 19 anys 240 123 117
De 20 a 24 anys 251 142 109
De 25 a 29 anys 226 120 106
De 30 a 34 anys 257 126 131
De 35 a 39 anys 364 180 184
De 40 a 44 anys 401 202 199
De 45 a 49 anys 394 205 189
De 50 a 54 anys 326 168 158
De 55 a 59 anys 281 138 143
De 60 a 64 anys 252 118 134
De 65 a 69 anys 211 101 110
de 70 a 74 anys 181 88 93
De 75 a 79 anys 133 63 70
De 80 a 84 anys 109 47 62
De 85 anys i més 96 52 44
Total 4521 2253 2268
Sant Miquel de Campmajor 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 8 4 4
De 5 a 9 anys 11 5 6
De 10 a 14 anys 6 4 2
De 15 a 19 anys 7 3 4
De 20 a 24 anys 13 6 7
De 25 a 29 anys 12 6 6
De 30 a 34 anys 17 7 10
De 35 a 39 anys 19 12 7
De 40 a 44 anys 15 9 6
De 45 a 49 anys 16 7 9
De 50 a 54 anys 19 13 6
De 55 a 59 anys 17 11 6
De 60 a 64 anys 10 3 7
De 65 a 69 anys 15 6 10
de 70 a 74 anys 12 9 3
De 75 a 79 anys 5 2 3
De 80 a 84 anys 8 5 3
De 85 anys i més 8 3 5
Total 219 115 104
Serinyà 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 77 44 33
De 5 a 9 anys 69 33 36
De 10 a 14 anys 60 24 36
De 15 a 19 anys 43 20 23
De 20 a 24 anys 49 23 26
De 25 a 29 anys 61 33 28
De 30 a 34 anys 80 41 39
De 35 a 39 anys 97 55 42
De 40 a 44 anys 88 51 37
De 45 a 49 anys 94 44 50
De 50 a 54 anys 78 47 31
De 55 a 59 anys 69 33 36
De 60 a 64 anys 64 31 33
De 65 a 69 anys 50 30 20
de 70 a 74 anys 39 17 22
De 75 a 79 anys 43 27 16
De 80 a 84 anys 29 13 16
De 85 anys i més 40 19 21
Total 1130 585 545
Vilademuls 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 51 25 26
De 5 a 9 anys 56 31 25
De 10 a 14 anys 41 24 17
De 15 a 19 anys 31 18 13
De 20 a 24 anys 36 20 16
De 25 a 29 anys 34 15 19
De 30 a 34 anys 51 27 24
De 35 a 39 anys 70 38 32
De 40 a 44 anys 69 39 30
De 45 a 49 anys 68 38 30
De 50 a 54 anys 48 29 19
De 55 a 59 anys 59 25 34
De 60 a 64 anys 49 25 24
De 65 a 69 anys 38 20 18
de 70 a 74 anys 32 16 16
De 75 a 79 anys 27 15 12
De 80 a 84 anys 34 15 19
De 85 anys i més 40 16 24
Total 834 436 398
Pla de l'Estany 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1870 978 892
De 5 a 9 anys 2000 1041 959
De 10 a 14 anys 1736 885 851
De 15 a 19 anys 1632 861 771
De 20 a 24 anys 1659 880 779
De 25 a 29 anys 1737 879 858
De 30 a 34 anys 2152 1068 1084
De 35 a 39 anys 2597 1366 1231
De 40 a 44 anys 2493 1283 1210
De 45 a 49 anys 2331 1180 1151
De 50 a 54 anys 2155 1131 1024
De 55 a 59 anys 2029 1031 998
De 60 a 64 anys 1720 855 865
De 65 a 69 anys 1358 675 683
de 70 a 74 anys 1149 553 596
De 75 a 79 anys 884 386 498
De 80 a 84 anys 1000 400 600
De 85 anys i més 1034 385 649
Total 31536 15837 15699
58