Àmbits
Àmbit Població

1.03 Població per sexe i edat quinquennal

Definició
Indicador que ens permet visualitzar l'estructura d'una població per grups d'edats i sexes.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Ens permet elaborar la piràmide d'edats de la població. A l'eix vertical (y) es representen els intervals o grups d'edat (en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (x) el percentatge de la població de cada grup (corresponent al 100% de la població). Els valors masculins es representen a l'esquerra i els femenins a la dreta.

Imprimir l'indicador

Banyoles 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1154 610 544
De 5 a 9 anys 1269 674 595
De 10 a 14 anys 1147 588 559
De 15 a 19 anys 1063 553 510
De 20 a 24 anys 1098 602 496
De 25 a 29 anys 1011 490 521
De 30 a 34 anys 1222 600 622
De 35 a 39 anys 1614 850 764
De 40 a 44 anys 1537 778 759
De 45 a 49 anys 1380 684 696
De 50 a 54 anys 1362 709 653
De 55 a 59 anys 1194 598 596
De 60 a 64 anys 1075 533 542
De 65 a 69 anys 815 400 415
de 70 a 74 anys 656 321 335
De 75 a 79 anys 482 185 297
De 80 a 84 anys 588 229 359
De 85 anys i més 730 240 490
Total 19397 9644 9753
Camós 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 29 15 14
De 5 a 9 anys 32 18 14
De 10 a 14 anys 39 25 14
De 15 a 19 anys 30 17 13
De 20 a 24 anys 33 18 15
De 25 a 29 anys 33 15 18
De 30 a 34 anys 32 17 15
De 35 a 39 anys 39 18 21
De 40 a 44 anys 54 27 27
De 45 a 49 anys 49 25 24
De 50 a 54 anys 53 23 30
De 55 a 59 anys 47 29 18
De 60 a 64 anys 52 26 26
De 65 a 69 anys 42 21 21
de 70 a 74 anys 36 17 19
De 75 a 79 anys 24 9 15
De 80 a 84 anys 39 13 26
De 85 anys i més 24 10 14
Total 687 343 344
Cornellà del Terri 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 107 55 52
De 5 a 9 anys 135 74 61
De 10 a 14 anys 126 67 59
De 15 a 19 anys 91 46 45
De 20 a 24 anys 98 55 43
De 25 a 29 anys 114 55 59
De 30 a 34 anys 151 75 76
De 35 a 39 anys 192 95 97
De 40 a 44 anys 182 103 79
De 45 a 49 anys 148 78 70
De 50 a 54 anys 169 80 89
De 55 a 59 anys 157 85 72
De 60 a 64 anys 143 72 71
De 65 a 69 anys 126 67 59
de 70 a 74 anys 111 66 45
De 75 a 79 anys 66 31 35
De 80 a 84 anys 79 32 47
De 85 anys i més 85 33 52
Total 2280 1169 1111
Crespià 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 12 9 3
De 5 a 9 anys 17 8 9
De 10 a 14 anys 16 9 7
De 15 a 19 anys 9 5 4
De 20 a 24 anys 9 3 6
De 25 a 29 anys 11 4 7
De 30 a 34 anys 17 8 9
De 35 a 39 anys 23 13 10
De 40 a 44 anys 29 16 13
De 45 a 49 anys 17 8 9
De 50 a 54 anys 13 8 5
De 55 a 59 anys 13 9 4
De 60 a 64 anys 22 7 15
De 65 a 69 anys 11 7 4
de 70 a 74 anys 12 7 5
De 75 a 79 anys 2 2 0
De 80 a 84 anys 13 6 7
De 85 anys i més 13 2 11
Total 259 131 128
Esponellà 2017
Edat Total Homes Dones
De 5 a 9 anys 31 15 16
De 10 a 14 anys 30 20 10
De 15 a 19 anys 21 9 12
De 20 a 24 anys 8 5 3
De 25 a 29 anys 14 9 5
De 30 a 34 anys 24 13 11
De 35 a 39 anys 30 11 19
De 40 a 44 anys 36 16 20
De 45 a 49 anys 35 25 10
De 50 a 54 anys 30 15 15
De 55 a 59 anys 28 12 16
De 60 a 64 anys 34 20 14
De 65 a 69 anys 22 11 11
de 70 a 74 anys 22 9 13
De 75 a 79 anys 25 13 12
De 80 a 84 anys 11 5 6
De 85 anys i més 14 3 11
Total 432 216 216
De 0 a 4 anys 17 5 12
Fontcoberta 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 99 61 38
De 5 a 9 anys 80 39 41
De 10 a 14 anys 78 35 43
De 15 a 19 anys 73 34 39
De 20 a 24 anys 69 30 39
De 25 a 29 anys 80 35 45
De 30 a 34 anys 101 54 47
De 35 a 39 anys 133 69 64
De 40 a 44 anys 100 46 54
De 45 a 49 anys 90 44 46
De 50 a 54 anys 120 57 63
De 55 a 59 anys 111 58 53
De 60 a 64 anys 114 56 58
De 65 a 69 anys 83 46 37
de 70 a 74 anys 59 33 26
De 75 a 79 anys 28 15 13
De 80 a 84 anys 24 12 12
De 85 anys i més 39 13 26
Total 1481 737 744
Palol de Revardit 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 23 11 12
De 5 a 9 anys 26 18 8
De 10 a 14 anys 31 14 17
De 15 a 19 anys 25 8 17
De 20 a 24 anys 17 10 7
De 25 a 29 anys 14 7 7
De 30 a 34 anys 30 16 14
De 35 a 39 anys 30 13 17
De 40 a 44 anys 38 25 13
De 45 a 49 anys 43 21 22
De 50 a 54 anys 32 19 13
De 55 a 59 anys 31 13 18
De 60 a 64 anys 34 13 21
De 65 a 69 anys 32 19 13
de 70 a 74 anys 19 6 13
De 75 a 79 anys 15 9 6
De 80 a 84 anys 22 9 13
De 85 anys i més 14 6 8
Total 476 237 239
Porqueres 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 212 104 108
De 5 a 9 anys 291 137 154
De 10 a 14 anys 290 152 138
De 15 a 19 anys 248 115 133
De 20 a 24 anys 246 125 121
De 25 a 29 anys 250 140 110
De 30 a 34 anys 244 125 119
De 35 a 39 anys 332 152 180
De 40 a 44 anys 409 207 202
De 45 a 49 anys 369 185 184
De 50 a 54 anys 371 188 183
De 55 a 59 anys 307 159 148
De 60 a 64 anys 237 109 128
De 65 a 69 anys 240 117 123
de 70 a 74 anys 182 93 89
De 75 a 79 anys 143 69 74
De 80 a 84 anys 119 49 70
De 85 anys i més 104 45 59
Total 4594 2271 2323
Sant Miquel de Campmajor 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 17 9 8
De 5 a 9 anys 9 4 5
De 10 a 14 anys 11 6 5
De 15 a 19 anys 10 5 5
De 20 a 24 anys 9 3 6
De 25 a 29 anys 10 6 4
De 30 a 34 anys 17 9 8
De 35 a 39 anys 20 8 12
De 40 a 44 anys 18 14 4
De 45 a 49 anys 19 7 12
De 50 a 54 anys 16 13 3
De 55 a 59 anys 20 12 8
De 60 a 64 anys 6 1 5
De 65 a 69 anys 13 4 9
de 70 a 74 anys 11 7 4
De 75 a 79 anys 8 5 3
De 80 a 84 anys 7 4 3
De 85 anys i més 5 2 3
Total 226 119 107
Serinyà 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 63 35 28
De 5 a 9 anys 61 34 27
De 10 a 14 anys 65 28 37
De 15 a 19 anys 51 24 27
De 20 a 24 anys 52 20 32
De 25 a 29 anys 51 27 24
De 30 a 34 anys 64 34 30
De 35 a 39 anys 99 53 46
De 40 a 44 anys 90 53 37
De 45 a 49 anys 94 50 44
De 50 a 54 anys 85 44 41
De 55 a 59 anys 74 41 33
De 60 a 64 anys 63 32 31
De 65 a 69 anys 55 27 28
de 70 a 74 anys 39 18 21
De 75 a 79 anys 35 20 15
De 80 a 84 anys 37 19 18
De 85 anys i més 39 18 21
Total 1117 577 540
Vilademuls 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 42 24 18
De 5 a 9 anys 51 23 28
De 10 a 14 anys 43 28 15
De 15 a 19 anys 28 16 12
De 20 a 24 anys 32 16 16
De 25 a 29 anys 34 22 12
De 30 a 34 anys 44 23 21
De 35 a 39 anys 55 24 31
De 40 a 44 anys 82 51 31
De 45 a 49 anys 60 30 30
De 50 a 54 anys 59 35 24
De 55 a 59 anys 52 24 28
De 60 a 64 anys 58 28 30
De 65 a 69 anys 27 15 12
de 70 a 74 anys 31 15 16
De 75 a 79 anys 30 16 14
De 80 a 84 anys 26 12 14
De 85 anys i més 35 13 22
Total 789 415 374
Pla de l'Estany 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1775 938 837
De 5 a 9 anys 2002 1044 958
De 10 a 14 anys 1876 972 904
De 15 a 19 anys 1649 832 817
De 20 a 24 anys 1671 887 784
De 25 a 29 anys 1622 810 812
De 30 a 34 anys 1946 974 972
De 35 a 39 anys 2567 1306 1261
De 40 a 44 anys 2575 1336 1239
De 45 a 49 anys 2304 1157 1147
De 50 a 54 anys 2310 1191 1119
De 55 a 59 anys 2034 1040 994
De 60 a 64 anys 1838 897 941
De 65 a 69 anys 1466 734 732
de 70 a 74 anys 1178 592 586
De 75 a 79 anys 858 374 484
De 80 a 84 anys 965 390 575
De 85 anys i més 1102 385 717
Total 31738 15859 15879
58