Àmbits
Àmbit Població

1.07 Evolució índex de dependència juvenil

Definició
Quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de persones de 15 a 64 anys. S’expressa en tant per cent.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Relació entre la població de 0 a 14 anys i la població de 15 a 64 anys. Índex de dependència juvenil = (Població de0 a 14/Població de 16 a 64 anys i més)*100

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2018 30,3 27,1 27,8 28,7 34,7 28,2 28,1 28,9 30,5 28,1 29,8 29,7
2017 30,5 26 27,2 32,5 33,2 27,4 27,9 28,4 24 29,4 30,1 29,6
2016 28,2 24,2 26 30,1 35,2 25,6 26,2 26,3 23,1 26,7 27,8 27,5
2015 28 23,9 24,7 30,8 30 25,4 23,3 26,7 17,2 28,5 28,7 27,9
2014 27,8 24 25 26,1 33,6 24,7 25,6 27,4 18,1 27,9 26,8 27,7
2013 27,7 22,8 25,8 25,6 29,9 25,5 26,7 27,3 17,5 26,4 25,3 27,5
2012 27,8 22,3 24,6 24,6 34 22,6 27,8 27,6 19,1 24,9 23,9 27,2
2011 28,1 22,5 23,3 25,5 28,9 23,5 26,8 27,9 19,4 24,1 25,7 27
2010 27,1 21,8 22,7 23,3 30,4 21,6 29,1 26,4 19,4 23,7 23 27
2009 26,4 21,6 22,8 21,3 28,6 22,3 28,4 25,8 17,3 22,7 22,3 26,2
2008 26,4 19,9 21,9 20,1 25,4 21,8 29,1 25,5 18,2 22,9 18,9 25,7
2007 26,1 19,3 21,2 20,4 22,5 21,3 27,5 24,8 18,2 25,7 20,1 25,4
2006 26 18,9 20,5 21,1 21,6 21,1 27,5 24,5 17,3 22,6 19,9 25,1
2005 25,5 17,6 19,1 23,6 19,5 20 24 24,4 16,2 22,7 19,3 24,9
2004 24,7 18,1 18,9 20,1 20,1 22,2 21,3 24 17,6 22,5 17,8 24,5
2003 25,7 19,2 19,4 19 18,2 22,4 21,1 23,4 17,4 20,8 17,3 24,5
58