Àmbits
Àmbit Habitatge / urbanisme

7.12 Evolució nombre de prestacions per lloguer concedides

Definició
Ajuts concedits per a pagar el lloguer a les persones amb dificultats per afrontar els pagaments
Font d'informació
Departament d'Habitatge Generalitat de Catalunya
Web
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/ajuts-al-pagament-de-lhabitatge/prestacions-al-lloguer-/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Nombre perceptors
2019 207
2018 318
2017 284
2016 231
2015 123
2014 82
2013 38
2012 34
58