Àmbits
Àmbit Econòmic

2.08 Evolució producte interior brut per habitant (PIB)

Definició
El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos i les subvencions. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia, és a dir, comprèn els valors afegits bruts, valorats a preus bàsics, de les principals branques d'activitat.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
S'expressa en milers d'Euros i amb índex Catalunya=100

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any PIB millons d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2017 903,1 28,5 91,3
2016 872,7 27,7 92,2
2015 818,6 26,1 90,1
2014 814,3 26 93,3
2013 783,1 25 91,9
2012 745,3 23,8 87,7
2011 730,8 23,4 83,9
2010 640,5 21 75,9
2009 628 20,9 75,7
2008 664,6 22,6 77,5
2006 599 20,9 76,2
2001 436,5 16,9 80,1
Banyoles
Any PIB millons d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2017 473,5 24,4 78,2
2016 460,2 24 79,6
2015 446,7 23,3 80,5
2014 426,8 22,3 79,5
2013 418,4 21,8 80
2012 397 20,7 76
2011 395 20,6 73,9
2010 377 20,2 72,8
2009 377 20,6 74,4
2008 396 22,2 76,2
2006 367 21,1 77,1
2001 274 17,6 83,2
58