Àmbits
Àmbit Econòmic

2.09 Evolució renda familiar disponible bruta (RDFB)

Definició
Mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials.
Font d'informació
Idescat
Web
idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any RFDB milers d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2017 513852 16,2 94,2
2016 504351 16 94,4
2015 492842 15,7 93,6
2014 490233 15,7 95,1
2013 481265 15,3 95,2
2012 491510 15,7 96,6
2011 501274 16,1 96,3
2010 539677 17,7 104,9
2009 554549 18,5 106,1
2008 526883 17,9 102,9
2007 498649 17 104,4
2006 502808 17,5 112
2005 453927 16,1 107,9
2004 421033 15,3 108,9
2003 397341 14,8 110,7
2002 376072 14,2 109,9
2001 347775 13,5 110,1
2000 320542 12,6 107,1
Banyoles
Any RFDB milers d'Euros Milers d'Euros Índex Catalunya=100
2017
2016 304432 15,8 93,4
2015 297940 15,6 92,7
2014 294500 15,4 93,2
2013 284991 14,9 92,1
2012 293833 15,3 94,3
2011 301792 15,7 94,3
2010 334648 17,9 106
2009 340415 18,6 106,7
2008 325522 18,3 104,9
2007 307133 17,4 106,5
2006 310647 17,9 114,3
2005 279289 16,3 109,5
2004 260566 15,6 111,2
2003 245756 15 112,9
2002 231981 14,5 111,4
2001 215915 13,8 113,1
2000 202777 13,3 112,6
58