Àmbits
Àmbit Població

1.11 Persones estrangeres per edat i sexe

Definició
Indicador que descriu l'estructura de la població d'origen estranger. Piràmide d'edats.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 289 131 158
De 5 a 9 anys 327 169 158
De 10 a 14 anys 271 145 126
De 15 a 19 anys 205 128 77
De 20 a 24 anys 323 187 136
De 25 a 29 anys 396 226 170
De 30 a 34 anys 430 198 232
De 35 a 39 anys 457 234 223
De 40 a 44 anys 403 216 187
De 45 a 49 anys 360 187 173
De 50 a 54 anys 214 123 91
De 55 a 59 anys 140 79 61
De 60 a 64 anys 96 60 36
De 65 a 69 anys 51 29 22
de 70 a 74 anys 35 15 20
De 75 a 79 anys 25 12 13
De 80 a 84 anys 13 5 8
De 85 anys i més 5 1 4
Total 4040 2145 1895
Camós 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 3 3 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 1 1 0
De 30 a 34 anys 6 2 4
De 35 a 39 anys 4 3 1
De 40 a 44 anys 3 2 1
De 45 a 49 anys 4 4 0
De 50 a 54 anys 1 0 1
De 55 a 59 anys 0 0 0
De 60 a 64 anys 1 0 1
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 1 0 1
De 75 a 79 anys 4 2 2
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 29 17 12
Cornellà del Terri 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 9 3 6
De 5 a 9 anys 13 7 6
De 10 a 14 anys 8 5 3
De 15 a 19 anys 5 3 2
De 20 a 24 anys 18 8 10
De 25 a 29 anys 16 4 12
De 30 a 34 anys 37 17 20
De 35 a 39 anys 24 9 15
De 40 a 44 anys 24 13 11
De 45 a 49 anys 7 1 6
De 50 a 54 anys 9 5 4
De 55 a 59 anys 6 2 4
De 60 a 64 anys 6 2 4
De 65 a 69 anys 5 2 3
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 2 2 0
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 2 0 2
Total 192 85 107
Crespià 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 4 2 2
De 5 a 9 anys 1 0 1
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 2 1 1
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 3 1 2
De 30 a 34 anys 4 2 2
De 35 a 39 anys 4 2 2
De 40 a 44 anys 8 3 5
De 45 a 49 anys 3 1 2
De 50 a 54 anys 4 2 2
De 55 a 59 anys 1 0 1
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 2 1 1
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 1 0
Total 39 18 21
Esponellà 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 3 2 1
De 5 a 9 anys 4 1 3
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 2 1 1
De 25 a 29 anys 3 1 2
De 30 a 34 anys 2 2 0
De 35 a 39 anys 5 3 2
De 40 a 44 anys 3 1 2
De 45 a 49 anys 5 2 3
De 50 a 54 anys 3 2 1
De 55 a 59 anys 6 2 4
De 60 a 64 anys 3 1 2
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 2 1 1
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 1 0 1
De 85 anys i més 0 0 0
Total 44 21 23
Fontcoberta 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 4 3 1
De 5 a 9 anys 1 1 0
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 1 0 1
De 20 a 24 anys 4 1 3
De 25 a 29 anys 5 1 4
De 30 a 34 anys 7 2 5
De 35 a 39 anys 8 5 3
De 40 a 44 anys 4 3 1
De 45 a 49 anys 3 0 3
De 50 a 54 anys 3 2 1
De 55 a 59 anys 1 1 0
De 60 a 64 anys 5 3 2
De 65 a 69 anys 3 1 2
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 2 0 2
De 80 a 84 anys 2 0 2
De 85 anys i més 0 0 0
Total 55 25 30
Palol de Revardit 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1 0 1
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 2 1 1
De 25 a 29 anys 2 1 1
De 30 a 34 anys 2 2 0
De 35 a 39 anys 1 1 0
De 40 a 44 anys 1 0 1
De 45 a 49 anys 2 1 1
De 50 a 54 anys 3 2 1
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 1 0 1
De 65 a 69 anys 2 1 1
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 2 1 1
De 85 anys i més 0 0 0
Total 22 12 10
Porqueres 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 13 7 6
De 5 a 9 anys 8 4 4
De 10 a 14 anys 12 7 5
De 15 a 19 anys 30 14 16
De 20 a 24 anys 33 16 17
De 25 a 29 anys 37 17 20
De 30 a 34 anys 29 12 17
De 35 a 39 anys 24 14 10
De 40 a 44 anys 37 15 22
De 45 a 49 anys 30 14 16
De 50 a 54 anys 18 13 5
De 55 a 59 anys 13 5 8
De 60 a 64 anys 8 2 6
De 65 a 69 anys 8 3 5
de 70 a 74 anys 2 0 2
De 75 a 79 anys 2 0 2
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 0 1
Total 305 143 162
Sant Miquel de Campmajor 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 1 1 0
De 10 a 14 anys 2 0 2
De 15 a 19 anys 7 7 0
De 20 a 24 anys 1 1 0
De 25 a 29 anys 2 2 0
De 30 a 34 anys 1 1 0
De 35 a 39 anys 2 1 1
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 0 0 0
De 50 a 54 anys 4 1 3
De 55 a 59 anys 3 3 0
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 23 17 6
Serinyà 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 3 1 2
De 5 a 9 anys 1 0 1
De 10 a 14 anys 4 1 3
De 15 a 19 anys 4 2 2
De 20 a 24 anys 4 0 4
De 25 a 29 anys 6 5 1
De 30 a 34 anys 8 4 4
De 35 a 39 anys 19 9 10
De 40 a 44 anys 7 2 5
De 45 a 49 anys 9 6 3
De 50 a 54 anys 6 3 3
De 55 a 59 anys 2 2 0
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 3 2 1
de 70 a 74 anys 2 1 1
De 75 a 79 anys 1 0 1
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 81 40 41
Vilademuls 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 5 4 1
De 5 a 9 anys 5 3 2
De 10 a 14 anys 9 7 2
De 15 a 19 anys 4 1 3
De 20 a 24 anys 5 3 2
De 25 a 29 anys 6 3 3
De 30 a 34 anys 13 7 6
De 35 a 39 anys 11 5 6
De 40 a 44 anys 18 8 10
De 45 a 49 anys 9 8 1
De 50 a 54 anys 5 3 2
De 55 a 59 anys 7 4 3
De 60 a 64 anys 5 2 3
De 65 a 69 anys 3 2 1
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 107 62 45
Pla de l'Estany 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 331 153 178
De 5 a 9 anys 364 189 175
De 10 a 14 anys 308 167 141
De 15 a 19 anys 258 156 102
De 20 a 24 anys 392 218 174
De 25 a 29 anys 477 262 215
De 30 a 34 anys 539 249 290
De 35 a 39 anys 559 286 273
De 40 a 44 anys 508 263 245
De 45 a 49 anys 432 224 208
De 50 a 54 anys 270 156 114
De 55 a 59 anys 181 100 81
De 60 a 64 anys 127 72 55
De 65 a 69 anys 79 42 37
de 70 a 74 anys 45 20 25
De 75 a 79 anys 38 18 20
De 80 a 84 anys 20 8 12
De 85 anys i més 9 2 7
Total 4937 2585 2352
58