Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.14 Evolució afiliats a la seguretat social per sexe

Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el mes de desembre de l'any. Indicadors desgregats per sexe.

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Homes Dones Total
2021 4792 4137 8929
2020 4615 4005 8620
2019 4658 4029 8687
2018 4607 3951 8558
2017 4491 3865 8356
2016 4322 3755 8077
2015 4174 3580 7754
2014 3997 3482 7479
2013 3934 3390 7324
2012 3998 3402 7400
Pla de l'Estany
Any Homes Dones Total
2021 7969 6888 14857
2020 7722 6677 14399
2019 7767 6701 14468
2018 7702 6578 14280
2017 7564 6422 13986
2016 7303 6261 13564
2015 7101 6041 13142
2014 6854 5828 12682
2013 6741 5697 12438
2012 6848 5730 12578
58