Àmbits
Àmbit Econòmic

2.03 Evolució perceptors RMI

Definició
Indicador que descriu les persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció.
Font d'informació
Web Departament Benestar i Família
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Nombres absoluts

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Nombre perceptors
2017 102
2016 101
2015 135
2014 160
2013 159
2012 95
2011 174
2010 135
2009 56
2008 25
2007 13
2006 5
Banyoles
Any Nombre perceptors
2017 79
2016 82
2015
2014
2013 120
2012 81
2011 158
2010 115
2009 41
2008 20
2007 9
2006 3
58