Àmbits
Àmbit Econòmic

2.11 Desigualtat de renda segons fonts tributàries

Definició
Indicador que descriu la desigualtat de la renda individual dins un territori. S’expressa en tant per cent, de manera que el 0 representa la màxima igualtat i el 100 la màxima desigualtat.
Font d'informació
Agència Tributària
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
Per a la realització del càlcul d'aquest indicador s'han utilitzat uns models estadístics per tal d’estimar la distribució de la renda a partir de les dades agregades per municipis i trams d’ingressos que ofereix l’Agència tributària.

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2012 47,6 49,2
58