Àmbits
Àmbit Població

1.03 Població per sexe i edat quinquennal

Definició
Indicador que ens permet visualitzar l'estructura d'una població per grups d'edats i sexes.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Ens permet elaborar la piràmide d'edats de la població. A l'eix vertical (y) es representen els intervals o grups d'edat (en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (x) el percentatge de la població de cada grup (corresponent al 100% de la població). Els valors masculins es representen a l'esquerra i els femenins a la dreta.

Imprimir l'indicador

Banyoles 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1066 540 526
De 5 a 9 anys 1283 680 603
De 10 a 14 anys 1200 624 576
De 15 a 19 anys 1095 586 509
De 20 a 24 anys 1109 591 518
De 25 a 29 anys 1150 585 565
De 30 a 34 anys 1196 616 580
De 35 a 39 anys 1487 739 748
De 40 a 44 anys 1609 841 768
De 45 a 49 anys 1439 714 725
De 50 a 54 anys 1396 708 688
De 55 a 59 anys 1263 630 633
De 60 a 64 anys 1171 599 572
De 65 a 69 anys 880 423 457
de 70 a 74 anys 689 333 356
De 75 a 79 anys 563 246 317
De 80 a 84 anys 529 195 334
De 85 anys i més 701 223 478
Total 19826 9873 9953
Camós 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 33 19 14
De 5 a 9 anys 33 16 17
De 10 a 14 anys 42 27 15
De 15 a 19 anys 30 16 14
De 20 a 24 anys 26 13 13
De 25 a 29 anys 30 14 16
De 30 a 34 anys 38 16 22
De 35 a 39 anys 41 22 19
De 40 a 44 anys 53 28 25
De 45 a 49 anys 45 23 22
De 50 a 54 anys 61 30 31
De 55 a 59 anys 46 23 23
De 60 a 64 anys 39 21 18
De 65 a 69 anys 52 24 28
de 70 a 74 anys 38 19 19
De 75 a 79 anys 26 11 15
De 80 a 84 anys 31 9 22
De 85 anys i més 29 10 19
Total 693 341 352
Cornellà del Terri 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 116 54 62
De 5 a 9 anys 136 78 58
De 10 a 14 anys 142 68 74
De 15 a 19 anys 86 45 41
De 20 a 24 anys 113 68 45
De 25 a 29 anys 116 49 67
De 30 a 34 anys 166 80 86
De 35 a 39 anys 177 86 91
De 40 a 44 anys 206 114 92
De 45 a 49 anys 177 92 85
De 50 a 54 anys 139 71 68
De 55 a 59 anys 168 80 88
De 60 a 64 anys 141 76 65
De 65 a 69 anys 131 68 63
de 70 a 74 anys 123 65 58
De 75 a 79 anys 71 40 31
De 80 a 84 anys 64 28 36
De 85 anys i més 92 35 57
Total 2364 1197 1167
Crespià 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 11 5 6
De 5 a 9 anys 9 5 4
De 10 a 14 anys 18 10 8
De 15 a 19 anys 12 7 5
De 20 a 24 anys 8 4 4
De 25 a 29 anys 10 6 4
De 30 a 34 anys 17 8 9
De 35 a 39 anys 21 11 10
De 40 a 44 anys 29 18 11
De 45 a 49 anys 18 9 9
De 50 a 54 anys 15 8 7
De 55 a 59 anys 11 7 4
De 60 a 64 anys 10 5 5
De 65 a 69 anys 19 6 13
de 70 a 74 anys 9 7 2
De 75 a 79 anys 8 5 3
De 80 a 84 anys 8 2 6
De 85 anys i més 13 4 9
Total 246 127 119
Esponellà 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 18 9 9
De 5 a 9 anys 26 10 16
De 10 a 14 anys 33 22 11
De 15 a 19 anys 21 12 9
De 20 a 24 anys 14 6 8
De 25 a 29 anys 9 5 4
De 30 a 34 anys 20 13 7
De 35 a 39 anys 27 15 12
De 40 a 44 anys 31 16 15
De 45 a 49 anys 42 19 23
De 50 a 54 anys 27 16 11
De 55 a 59 anys 28 15 13
De 60 a 64 anys 36 16 20
De 65 a 69 anys 28 18 10
de 70 a 74 anys 20 9 11
De 75 a 79 anys 30 13 17
De 80 a 84 anys 11 7 4
De 85 anys i més 17 3 14
Total 438 224 214
Fontcoberta 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 85 54 31
De 5 a 9 anys 89 51 38
De 10 a 14 anys 76 32 44
De 15 a 19 anys 74 35 39
De 20 a 24 anys 70 34 36
De 25 a 29 anys 72 35 37
De 30 a 34 anys 91 44 47
De 35 a 39 anys 128 63 65
De 40 a 44 anys 128 64 64
De 45 a 49 anys 71 35 36
De 50 a 54 anys 114 55 59
De 55 a 59 anys 100 51 49
De 60 a 64 anys 125 62 63
De 65 a 69 anys 89 49 40
de 70 a 74 anys 66 31 35
De 75 a 79 anys 38 21 17
De 80 a 84 anys 15 8 7
De 85 anys i més 37 14 23
Total 1468 738 730
Palol de Revardit 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 19 7 12
De 5 a 9 anys 25 13 12
De 10 a 14 anys 32 16 16
De 15 a 19 anys 24 10 14
De 20 a 24 anys 19 6 13
De 25 a 29 anys 12 7 5
De 30 a 34 anys 24 16 8
De 35 a 39 anys 25 11 14
De 40 a 44 anys 37 20 17
De 45 a 49 anys 43 26 17
De 50 a 54 anys 35 20 15
De 55 a 59 anys 25 13 12
De 60 a 64 anys 36 16 20
De 65 a 69 anys 31 17 14
de 70 a 74 anys 23 10 13
De 75 a 79 anys 12 4 8
De 80 a 84 anys 15 7 8
De 85 anys i més 18 9 9
Total 455 228 227
Porqueres 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 210 114 96
De 5 a 9 anys 270 126 144
De 10 a 14 anys 300 145 155
De 15 a 19 anys 259 125 134
De 20 a 24 anys 247 125 122
De 25 a 29 anys 225 125 100
De 30 a 34 anys 239 127 112
De 35 a 39 anys 313 143 170
De 40 a 44 anys 390 196 194
De 45 a 49 anys 380 190 190
De 50 a 54 anys 380 198 182
De 55 a 59 anys 334 176 158
De 60 a 64 anys 245 120 125
De 65 a 69 anys 239 108 131
de 70 a 74 anys 211 104 107
De 75 a 79 anys 154 69 85
De 80 a 84 anys 107 50 57
De 85 anys i més 118 47 71
Total 4621 2288 2333
Sant Miquel de Campmajor 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 17 9 8
De 5 a 9 anys 14 10 4
De 10 a 14 anys 13 5 8
De 15 a 19 anys 19 16 3
De 20 a 24 anys 9 5 4
De 25 a 29 anys 9 3 6
De 30 a 34 anys 11 5 6
De 35 a 39 anys 16 7 9
De 40 a 44 anys 20 12 8
De 45 a 49 anys 17 10 7
De 50 a 54 anys 14 6 8
De 55 a 59 anys 19 12 7
De 60 a 64 anys 10 5 5
De 65 a 69 anys 7 3 4
de 70 a 74 anys 14 5 9
De 75 a 79 anys 9 8 1
De 80 a 84 anys 5 2 3
De 85 anys i més 8 4 4
Total 231 127 104
Serinyà 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 59 33 26
De 5 a 9 anys 80 43 37
De 10 a 14 anys 62 33 29
De 15 a 19 anys 54 18 36
De 20 a 24 anys 49 23 26
De 25 a 29 anys 50 21 29
De 30 a 34 anys 80 40 40
De 35 a 39 anys 95 45 50
De 40 a 44 anys 83 50 33
De 45 a 49 anys 93 54 39
De 50 a 54 anys 91 43 48
De 55 a 59 anys 65 33 32
De 60 a 64 anys 75 45 30
De 65 a 69 anys 51 21 30
de 70 a 74 anys 49 28 21
De 75 a 79 anys 30 13 17
De 80 a 84 anys 38 17 21
De 85 anys i més 32 16 16
Total 1136 576 560
Vilademuls 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 42 23 19
De 5 a 9 anys 47 21 26
De 10 a 14 anys 52 31 21
De 15 a 19 anys 37 22 15
De 20 a 24 anys 31 15 16
De 25 a 29 anys 37 19 18
De 30 a 34 anys 46 27 19
De 35 a 39 anys 59 25 34
De 40 a 44 anys 79 44 35
De 45 a 49 anys 63 34 29
De 50 a 54 anys 60 33 27
De 55 a 59 anys 49 24 25
De 60 a 64 anys 57 23 34
De 65 a 69 anys 40 24 16
de 70 a 74 anys 32 18 14
De 75 a 79 anys 24 11 13
De 80 a 84 anys 27 18 9
De 85 anys i més 33 12 21
Total 815 424 391
Pla de l'Estany 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1676 867 809
De 5 a 9 anys 2012 1053 959
De 10 a 14 anys 1970 1013 957
De 15 a 19 anys 1711 892 819
De 20 a 24 anys 1695 890 805
De 25 a 29 anys 1720 869 851
De 30 a 34 anys 1928 992 936
De 35 a 39 anys 2389 1167 1222
De 40 a 44 anys 2665 1403 1262
De 45 a 49 anys 2388 1206 1182
De 50 a 54 anys 2332 1188 1144
De 55 a 59 anys 2108 1064 1044
De 60 a 64 anys 1945 988 957
De 65 a 69 anys 1567 761 806
de 70 a 74 anys 1274 629 645
De 75 a 79 anys 965 441 524
De 80 a 84 anys 850 343 507
De 85 anys i més 1098 377 721
Total 32293 16143 16150
Banyoles 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1112 572 540
De 5 a 9 anys 1281 673 608
De 10 a 14 anys 1177 602 575
De 15 a 19 anys 1067 562 505
De 20 a 24 anys 1118 609 509
De 25 a 29 anys 1075 543 532
De 30 a 34 anys 1179 578 601
De 35 a 39 anys 1543 777 766
De 40 a 44 anys 1594 836 758
De 45 a 49 anys 1429 706 723
De 50 a 54 anys 1369 701 668
De 55 a 59 anys 1220 616 604
De 60 a 64 anys 1159 591 568
De 65 a 69 anys 824 397 427
de 70 a 74 anys 684 330 354
De 75 a 79 anys 506 205 301
De 80 a 84 anys 557 215 342
De 85 anys i més 721 228 493
Total 19615 9741 9874
Camós 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 32 18 14
De 5 a 9 anys 32 17 15
De 10 a 14 anys 43 27 16
De 15 a 19 anys 30 15 15
De 20 a 24 anys 31 16 15
De 25 a 29 anys 33 15 18
De 30 a 34 anys 31 19 12
De 35 a 39 anys 46 22 24
De 40 a 44 anys 50 25 25
De 45 a 49 anys 40 19 21
De 50 a 54 anys 63 31 32
De 55 a 59 anys 49 28 21
De 60 a 64 anys 41 23 18
De 65 a 69 anys 49 21 28
de 70 a 74 anys 36 18 18
De 75 a 79 anys 20 9 11
De 80 a 84 anys 40 15 25
De 85 anys i més 24 9 15
Total 690 347 343
Cornellà del Terri 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 120 61 59
De 5 a 9 anys 137 74 63
De 10 a 14 anys 127 70 57
De 15 a 19 anys 89 43 46
De 20 a 24 anys 103 63 40
De 25 a 29 anys 116 54 62
De 30 a 34 anys 161 79 82
De 35 a 39 anys 167 76 91
De 40 a 44 anys 206 115 91
De 45 a 49 anys 153 81 72
De 50 a 54 anys 151 71 80
De 55 a 59 anys 159 76 83
De 60 a 64 anys 157 88 69
De 65 a 69 anys 130 62 68
de 70 a 74 anys 112 67 45
De 75 a 79 anys 70 35 35
De 80 a 84 anys 76 33 43
De 85 anys i més 88 34 54
Total 2322 1182 1140
Crespià 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 8 5 3
De 5 a 9 anys 16 8 8
De 10 a 14 anys 15 8 7
De 15 a 19 anys 11 8 3
De 20 a 24 anys 10 3 7
De 25 a 29 anys 9 4 5
De 30 a 34 anys 19 11 8
De 35 a 39 anys 21 12 9
De 40 a 44 anys 29 17 12
De 45 a 49 anys 14 7 7
De 50 a 54 anys 11 6 5
De 55 a 59 anys 13 7 6
De 60 a 64 anys 17 8 9
De 65 a 69 anys 18 7 11
de 70 a 74 anys 12 8 4
De 75 a 79 anys 4 3 1
De 80 a 84 anys 11 5 6
De 85 anys i més 13 3 10
Total 251 130 121
Esponellà 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 20 10 10
De 5 a 9 anys 30 13 17
De 10 a 14 anys 30 21 9
De 15 a 19 anys 20 10 10
De 20 a 24 anys 12 5 7
De 25 a 29 anys 12 8 4
De 30 a 34 anys 18 11 7
De 35 a 39 anys 34 15 19
De 40 a 44 anys 28 16 12
De 45 a 49 anys 40 22 18
De 50 a 54 anys 25 11 14
De 55 a 59 anys 34 17 17
De 60 a 64 anys 31 18 13
De 65 a 69 anys 29 16 13
de 70 a 74 anys 19 9 10
De 75 a 79 anys 25 10 15
De 80 a 84 anys 10 7 3
De 85 anys i més 16 3 13
Total 433 222 211
Fontcoberta 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 88 54 34
De 5 a 9 anys 90 48 42
De 10 a 14 anys 81 37 44
De 15 a 19 anys 75 33 42
De 20 a 24 anys 65 31 34
De 25 a 29 anys 75 32 43
De 30 a 34 anys 90 50 40
De 35 a 39 anys 138 66 72
De 40 a 44 anys 105 52 53
De 45 a 49 anys 84 41 43
De 50 a 54 anys 115 56 59
De 55 a 59 anys 111 56 55
De 60 a 64 anys 114 56 58
De 65 a 69 anys 80 42 38
de 70 a 74 anys 68 38 30
De 75 a 79 anys 33 16 17
De 80 a 84 anys 19 11 8
De 85 anys i més 43 14 29
Total 1474 733 741
Palol de Revardit 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 20 8 12
De 5 a 9 anys 25 15 10
De 10 a 14 anys 32 15 17
De 15 a 19 anys 23 10 13
De 20 a 24 anys 20 8 12
De 25 a 29 anys 14 7 7
De 30 a 34 anys 30 19 11
De 35 a 39 anys 24 8 16
De 40 a 44 anys 36 24 12
De 45 a 49 anys 44 21 23
De 50 a 54 anys 32 19 13
De 55 a 59 anys 28 12 16
De 60 a 64 anys 37 15 22
De 65 a 69 anys 35 19 16
de 70 a 74 anys 22 9 13
De 75 a 79 anys 12 5 7
De 80 a 84 anys 19 8 11
De 85 anys i més 14 7 7
Total 467 229 238
Porqueres 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 211 105 106
De 5 a 9 anys 297 136 161
De 10 a 14 anys 296 160 136
De 15 a 19 anys 244 114 130
De 20 a 24 anys 240 123 117
De 25 a 29 anys 232 128 104
De 30 a 34 anys 249 135 114
De 35 a 39 anys 311 142 169
De 40 a 44 anys 409 205 204
De 45 a 49 anys 370 191 179
De 50 a 54 anys 381 190 191
De 55 a 59 anys 308 161 147
De 60 a 64 anys 254 120 134
De 65 a 69 anys 230 110 120
de 70 a 74 anys 192 96 96
De 75 a 79 anys 140 65 75
De 80 a 84 anys 121 57 64
De 85 anys i més 110 43 67
Total 4595 2281 2314
Sant Miquel de Campmajor 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 21 10 11
De 5 a 9 anys 8 6 2
De 10 a 14 anys 12 6 6
De 15 a 19 anys 9 4 5
De 20 a 24 anys 11 5 6
De 25 a 29 anys 10 4 6
De 30 a 34 anys 17 9 8
De 35 a 39 anys 12 4 8
De 40 a 44 anys 23 15 8
De 45 a 49 anys 17 10 7
De 50 a 54 anys 16 10 6
De 55 a 59 anys 19 11 8
De 60 a 64 anys 9 5 4
De 65 a 69 anys 12 3 9
de 70 a 74 anys 11 5 6
De 75 a 79 anys 9 7 2
De 80 a 84 anys 6 4 2
De 85 anys i més 6 2 4
Total 228 120 108
Serinyà 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 56 31 25
De 5 a 9 anys 70 39 31
De 10 a 14 anys 61 28 33
De 15 a 19 anys 51 21 30
De 20 a 24 anys 51 20 31
De 25 a 29 anys 49 25 24
De 30 a 34 anys 69 36 33
De 35 a 39 anys 95 49 46
De 40 a 44 anys 82 47 35
De 45 a 49 anys 92 56 36
De 50 a 54 anys 94 46 48
De 55 a 59 anys 69 36 33
De 60 a 64 anys 65 35 30
De 65 a 69 anys 52 26 26
de 70 a 74 anys 46 24 22
De 75 a 79 anys 30 14 16
De 80 a 84 anys 40 21 19
De 85 anys i més 36 16 20
Total 1108 570 538
Vilademuls 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 49 27 22
De 5 a 9 anys 53 24 29
De 10 a 14 anys 44 27 17
De 15 a 19 anys 32 19 13
De 20 a 24 anys 30 15 15
De 25 a 29 anys 40 24 16
De 30 a 34 anys 45 24 21
De 35 a 39 anys 63 26 37
De 40 a 44 anys 78 45 33
De 45 a 49 anys 69 38 31
De 50 a 54 anys 56 33 23
De 55 a 59 anys 50 27 23
De 60 a 64 anys 57 26 31
De 65 a 69 anys 37 21 16
de 70 a 74 anys 31 15 16
De 75 a 79 anys 27 13 14
De 80 a 84 anys 28 16 12
De 85 anys i més 34 12 22
Total 823 432 391
Pla de l'Estany 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1737 901 836
De 5 a 9 anys 2039 1053 986
De 10 a 14 anys 1918 1001 917
De 15 a 19 anys 1651 839 812
De 20 a 24 anys 1691 898 793
De 25 a 29 anys 1665 844 821
De 30 a 34 anys 1908 971 937
De 35 a 39 anys 2454 1197 1257
De 40 a 44 anys 2640 1397 1243
De 45 a 49 anys 2352 1192 1160
De 50 a 54 anys 2313 1174 1139
De 55 a 59 anys 2060 1047 1013
De 60 a 64 anys 1941 985 956
De 65 a 69 anys 1496 724 772
de 70 a 74 anys 1233 619 614
De 75 a 79 anys 876 382 494
De 80 a 84 anys 927 392 535
De 85 anys i més 1105 371 734
Total 32006 15987 16019
Banyoles 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1154 610 544
De 5 a 9 anys 1269 674 595
De 10 a 14 anys 1147 588 559
De 15 a 19 anys 1063 553 510
De 20 a 24 anys 1098 602 496
De 25 a 29 anys 1011 490 521
De 30 a 34 anys 1222 600 622
De 35 a 39 anys 1614 850 764
De 40 a 44 anys 1537 778 759
De 45 a 49 anys 1380 684 696
De 50 a 54 anys 1362 709 653
De 55 a 59 anys 1194 598 596
De 60 a 64 anys 1075 533 542
De 65 a 69 anys 815 400 415
de 70 a 74 anys 656 321 335
De 75 a 79 anys 482 185 297
De 80 a 84 anys 588 229 359
De 85 anys i més 730 240 490
Total 19397 9644 9753
Camós 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 29 15 14
De 5 a 9 anys 32 18 14
De 10 a 14 anys 39 25 14
De 15 a 19 anys 30 17 13
De 20 a 24 anys 33 18 15
De 25 a 29 anys 33 15 18
De 30 a 34 anys 32 17 15
De 35 a 39 anys 39 18 21
De 40 a 44 anys 54 27 27
De 45 a 49 anys 49 25 24
De 50 a 54 anys 53 23 30
De 55 a 59 anys 47 29 18
De 60 a 64 anys 52 26 26
De 65 a 69 anys 42 21 21
de 70 a 74 anys 36 17 19
De 75 a 79 anys 24 9 15
De 80 a 84 anys 39 13 26
De 85 anys i més 24 10 14
Total 687 343 344
Cornellà del Terri 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 107 55 52
De 5 a 9 anys 135 74 61
De 10 a 14 anys 126 67 59
De 15 a 19 anys 91 46 45
De 20 a 24 anys 98 55 43
De 25 a 29 anys 114 55 59
De 30 a 34 anys 151 75 76
De 35 a 39 anys 192 95 97
De 40 a 44 anys 182 103 79
De 45 a 49 anys 148 78 70
De 50 a 54 anys 169 80 89
De 55 a 59 anys 157 85 72
De 60 a 64 anys 143 72 71
De 65 a 69 anys 126 67 59
de 70 a 74 anys 111 66 45
De 75 a 79 anys 66 31 35
De 80 a 84 anys 79 32 47
De 85 anys i més 85 33 52
Total 2280 1169 1111
Crespià 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 12 9 3
De 5 a 9 anys 17 8 9
De 10 a 14 anys 16 9 7
De 15 a 19 anys 9 5 4
De 20 a 24 anys 9 3 6
De 25 a 29 anys 11 4 7
De 30 a 34 anys 17 8 9
De 35 a 39 anys 23 13 10
De 40 a 44 anys 29 16 13
De 45 a 49 anys 17 8 9
De 50 a 54 anys 13 8 5
De 55 a 59 anys 13 9 4
De 60 a 64 anys 22 7 15
De 65 a 69 anys 11 7 4
de 70 a 74 anys 12 7 5
De 75 a 79 anys 2 2 0
De 80 a 84 anys 13 6 7
De 85 anys i més 13 2 11
Total 259 131 128
Esponellà 2017
Edat Total Homes Dones
De 5 a 9 anys 31 15 16
De 10 a 14 anys 30 20 10
De 15 a 19 anys 21 9 12
De 20 a 24 anys 8 5 3
De 25 a 29 anys 14 9 5
De 30 a 34 anys 24 13 11
De 35 a 39 anys 30 11 19
De 40 a 44 anys 36 16 20
De 45 a 49 anys 35 25 10
De 50 a 54 anys 30 15 15
De 55 a 59 anys 28 12 16
De 60 a 64 anys 34 20 14
De 65 a 69 anys 22 11 11
de 70 a 74 anys 22 9 13
De 75 a 79 anys 25 13 12
De 80 a 84 anys 11 5 6
De 85 anys i més 14 3 11
Total 432 216 216
De 0 a 4 anys 17 5 12
Fontcoberta 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 99 61 38
De 5 a 9 anys 80 39 41
De 10 a 14 anys 78 35 43
De 15 a 19 anys 73 34 39
De 20 a 24 anys 69 30 39
De 25 a 29 anys 80 35 45
De 30 a 34 anys 101 54 47
De 35 a 39 anys 133 69 64
De 40 a 44 anys 100 46 54
De 45 a 49 anys 90 44 46
De 50 a 54 anys 120 57 63
De 55 a 59 anys 111 58 53
De 60 a 64 anys 114 56 58
De 65 a 69 anys 83 46 37
de 70 a 74 anys 59 33 26
De 75 a 79 anys 28 15 13
De 80 a 84 anys 24 12 12
De 85 anys i més 39 13 26
Total 1481 737 744
Palol de Revardit 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 23 11 12
De 5 a 9 anys 26 18 8
De 10 a 14 anys 31 14 17
De 15 a 19 anys 25 8 17
De 20 a 24 anys 17 10 7
De 25 a 29 anys 14 7 7
De 30 a 34 anys 30 16 14
De 35 a 39 anys 30 13 17
De 40 a 44 anys 38 25 13
De 45 a 49 anys 43 21 22
De 50 a 54 anys 32 19 13
De 55 a 59 anys 31 13 18
De 60 a 64 anys 34 13 21
De 65 a 69 anys 32 19 13
de 70 a 74 anys 19 6 13
De 75 a 79 anys 15 9 6
De 80 a 84 anys 22 9 13
De 85 anys i més 14 6 8
Total 476 237 239
Porqueres 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 212 104 108
De 5 a 9 anys 291 137 154
De 10 a 14 anys 290 152 138
De 15 a 19 anys 248 115 133
De 20 a 24 anys 246 125 121
De 25 a 29 anys 250 140 110
De 30 a 34 anys 244 125 119
De 35 a 39 anys 332 152 180
De 40 a 44 anys 409 207 202
De 45 a 49 anys 369 185 184
De 50 a 54 anys 371 188 183
De 55 a 59 anys 307 159 148
De 60 a 64 anys 237 109 128
De 65 a 69 anys 240 117 123
de 70 a 74 anys 182 93 89
De 75 a 79 anys 143 69 74
De 80 a 84 anys 119 49 70
De 85 anys i més 104 45 59
Total 4594 2271 2323
Sant Miquel de Campmajor 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 17 9 8
De 5 a 9 anys 9 4 5
De 10 a 14 anys 11 6 5
De 15 a 19 anys 10 5 5
De 20 a 24 anys 9 3 6
De 25 a 29 anys 10 6 4
De 30 a 34 anys 17 9 8
De 35 a 39 anys 20 8 12
De 40 a 44 anys 18 14 4
De 45 a 49 anys 19 7 12
De 50 a 54 anys 16 13 3
De 55 a 59 anys 20 12 8
De 60 a 64 anys 6 1 5
De 65 a 69 anys 13 4 9
de 70 a 74 anys 11 7 4
De 75 a 79 anys 8 5 3
De 80 a 84 anys 7 4 3
De 85 anys i més 5 2 3
Total 226 119 107
Serinyà 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 63 35 28
De 5 a 9 anys 61 34 27
De 10 a 14 anys 65 28 37
De 15 a 19 anys 51 24 27
De 20 a 24 anys 52 20 32
De 25 a 29 anys 51 27 24
De 30 a 34 anys 64 34 30
De 35 a 39 anys 99 53 46
De 40 a 44 anys 90 53 37
De 45 a 49 anys 94 50 44
De 50 a 54 anys 85 44 41
De 55 a 59 anys 74 41 33
De 60 a 64 anys 63 32 31
De 65 a 69 anys 55 27 28
de 70 a 74 anys 39 18 21
De 75 a 79 anys 35 20 15
De 80 a 84 anys 37 19 18
De 85 anys i més 39 18 21
Total 1117 577 540
Vilademuls 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 42 24 18
De 5 a 9 anys 51 23 28
De 10 a 14 anys 43 28 15
De 15 a 19 anys 28 16 12
De 20 a 24 anys 32 16 16
De 25 a 29 anys 34 22 12
De 30 a 34 anys 44 23 21
De 35 a 39 anys 55 24 31
De 40 a 44 anys 82 51 31
De 45 a 49 anys 60 30 30
De 50 a 54 anys 59 35 24
De 55 a 59 anys 52 24 28
De 60 a 64 anys 58 28 30
De 65 a 69 anys 27 15 12
de 70 a 74 anys 31 15 16
De 75 a 79 anys 30 16 14
De 80 a 84 anys 26 12 14
De 85 anys i més 35 13 22
Total 789 415 374
Pla de l'Estany 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1775 938 837
De 5 a 9 anys 2002 1044 958
De 10 a 14 anys 1876 972 904
De 15 a 19 anys 1649 832 817
De 20 a 24 anys 1671 887 784
De 25 a 29 anys 1622 810 812
De 30 a 34 anys 1946 974 972
De 35 a 39 anys 2567 1306 1261
De 40 a 44 anys 2575 1336 1239
De 45 a 49 anys 2304 1157 1147
De 50 a 54 anys 2310 1191 1119
De 55 a 59 anys 2034 1040 994
De 60 a 64 anys 1838 897 941
De 65 a 69 anys 1466 734 732
de 70 a 74 anys 1178 592 586
De 75 a 79 anys 858 374 484
De 80 a 84 anys 965 390 575
De 85 anys i més 1102 385 717
Total 31738 15859 15879
58