Àmbits
Àmbit Població

1.03 Població per sexe i edat quinquennal

Definició
Indicador que ens permet visualitzar l'estructura d'una població per grups d'edats i sexes.
Font d'informació
Idescat
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Ens permet elaborar la piràmide d'edats de la població. A l'eix vertical (y) es representen els intervals o grups d'edat (en intervals de 5 anys). A l'eix horitzontal (x) el percentatge de la població de cada grup (corresponent al 100% de la població). Els valors masculins es representen a l'esquerra i els femenins a la dreta.

Imprimir l'indicador

Banyoles 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1009 503 506
De 5 a 9 anys 1243 658 585
De 10 a 14 anys 1266 664 602
De 15 a 19 anys 1159 601 558
De 20 a 24 anys 1165 619 546
De 25 a 29 anys 1168 628 540
De 30 a 34 anys 1186 580 606
De 35 a 39 anys 1427 701 726
De 40 a 44 anys 1598 831 767
De 45 a 49 anys 1503 774 729
De 50 a 54 anys 1397 695 702
De 55 a 59 anys 1292 647 645
De 60 a 64 anys 1178 605 573
De 65 a 69 anys 950 456 494
de 70 a 74 anys 732 343 389
De 75 a 79 anys 605 277 328
De 80 a 84 anys 437 158 279
De 85 anys i més 738 246 492
Total 20053 9986 10067
Camós 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 24 14 10
De 5 a 9 anys 34 20 14
De 10 a 14 anys 34 22 12
De 15 a 19 anys 35 18 17
De 20 a 24 anys 27 16 11
De 25 a 29 anys 28 16 12
De 30 a 34 anys 38 15 23
De 35 a 39 anys 32 16 16
De 40 a 44 anys 54 30 24
De 45 a 49 anys 57 28 29
De 50 a 54 anys 49 23 26
De 55 a 59 anys 47 24 23
De 60 a 64 anys 42 23 19
De 65 a 69 anys 44 19 25
de 70 a 74 anys 43 23 20
De 75 a 79 anys 32 14 18
De 80 a 84 anys 27 7 20
De 85 anys i més 30 12 18
Total 677 340 337
Cornellà del Terri 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 115 58 57
De 5 a 9 anys 133 74 59
De 10 a 14 anys 155 80 75
De 15 a 19 anys 95 53 42
De 20 a 24 anys 103 55 48
De 25 a 29 anys 129 58 71
De 30 a 34 anys 155 76 79
De 35 a 39 anys 173 79 94
De 40 a 44 anys 214 114 100
De 45 a 49 anys 189 99 90
De 50 a 54 anys 149 73 76
De 55 a 59 anys 156 79 77
De 60 a 64 anys 161 88 73
De 65 a 69 anys 126 60 66
de 70 a 74 anys 113 62 51
De 75 a 79 anys 86 48 38
De 80 a 84 anys 56 26 30
De 85 anys i més 91 33 58
Total 2399 1215 1184
Crespià 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 11 3 8
De 5 a 9 anys 9 5 4
De 10 a 14 anys 14 7 7
De 15 a 19 anys 15 11 4
De 20 a 24 anys 8 3 5
De 25 a 29 anys 8 4 4
De 30 a 34 anys 14 6 8
De 35 a 39 anys 19 9 10
De 40 a 44 anys 30 17 13
De 45 a 49 anys 23 13 10
De 50 a 54 anys 18 8 10
De 55 a 59 anys 13 8 5
De 60 a 64 anys 13 8 5
De 65 a 69 anys 19 7 12
de 70 a 74 anys 10 6 4
De 75 a 79 anys 9 6 3
De 80 a 84 anys 7 2 5
De 85 anys i més 14 4 10
Total 254 127 127
Esponellà 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 24 15 9
De 5 a 9 anys 31 12 19
De 10 a 14 anys 31 18 13
De 15 a 19 anys 23 14 9
De 20 a 24 anys 13 5 8
De 25 a 29 anys 12 5 7
De 30 a 34 anys 19 13 6
De 35 a 39 anys 34 16 18
De 40 a 44 anys 32 17 15
De 45 a 49 anys 43 22 21
De 50 a 54 anys 27 13 14
De 55 a 59 anys 28 17 11
De 60 a 64 anys 33 13 20
De 65 a 69 anys 33 21 12
de 70 a 74 anys 22 11 11
De 75 a 79 anys 30 12 18
De 80 a 84 anys 13 5 8
De 85 anys i més 15 5 10
Total 463 234 229
Fontcoberta 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 83 48 35
De 5 a 9 anys 92 54 38
De 10 a 14 anys 77 33 44
De 15 a 19 anys 67 33 34
De 20 a 24 anys 65 30 35
De 25 a 29 anys 67 29 38
De 30 a 34 anys 95 45 50
De 35 a 39 anys 120 59 61
De 40 a 44 anys 130 69 61
De 45 a 49 anys 78 34 44
De 50 a 54 anys 103 48 55
De 55 a 59 anys 109 57 52
De 60 a 64 anys 122 62 60
De 65 a 69 anys 99 54 45
de 70 a 74 anys 66 32 34
De 75 a 79 anys 45 24 21
De 80 a 84 anys 17 8 9
De 85 anys i més 34 13 21
Total 1469 732 737
Palol de Revardit 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 18 6 12
De 5 a 9 anys 22 10 12
De 10 a 14 anys 30 16 14
De 15 a 19 anys 25 12 13
De 20 a 24 anys 27 8 19
De 25 a 29 anys 11 7 4
De 30 a 34 anys 17 9 8
De 35 a 39 anys 26 14 12
De 40 a 44 anys 35 16 19
De 45 a 49 anys 42 24 18
De 50 a 54 anys 36 22 14
De 55 a 59 anys 25 16 9
De 60 a 64 anys 34 15 19
De 65 a 69 anys 32 17 15
de 70 a 74 anys 20 9 11
De 75 a 79 anys 18 8 10
De 80 a 84 anys 12 6 6
De 85 anys i més 18 8 10
Total 448 223 225
Porqueres 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 203 107 96
De 5 a 9 anys 254 121 133
De 10 a 14 anys 302 147 155
De 15 a 19 anys 276 132 144
De 20 a 24 anys 236 122 114
De 25 a 29 anys 246 135 111
De 30 a 34 anys 228 118 110
De 35 a 39 anys 293 141 152
De 40 a 44 anys 396 197 199
De 45 a 49 anys 424 205 219
De 50 a 54 anys 377 196 181
De 55 a 59 anys 333 172 161
De 60 a 64 anys 262 126 136
De 65 a 69 anys 243 113 130
de 70 a 74 anys 203 91 112
De 75 a 79 anys 178 86 92
De 80 a 84 anys 107 50 57
De 85 anys i més 116 45 71
Total 4677 2304 2373
Sant Miquel de Campmajor 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 15 7 8
De 5 a 9 anys 12 8 4
De 10 a 14 anys 14 7 7
De 15 a 19 anys 16 13 3
De 20 a 24 anys 7 4 3
De 25 a 29 anys 11 6 5
De 30 a 34 anys 11 5 6
De 35 a 39 anys 14 7 7
De 40 a 44 anys 22 12 10
De 45 a 49 anys 15 10 5
De 50 a 54 anys 16 7 9
De 55 a 59 anys 17 11 6
De 60 a 64 anys 16 9 7
De 65 a 69 anys 7 3 4
de 70 a 74 anys 11 4 7
De 75 a 79 anys 11 8 3
De 80 a 84 anys 6 2 4
De 85 anys i més 8 4 4
Total 229 127 102
Serinyà 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 55 27 28
De 5 a 9 anys 76 44 32
De 10 a 14 anys 66 33 33
De 15 a 19 anys 60 23 37
De 20 a 24 anys 41 17 24
De 25 a 29 anys 55 26 29
De 30 a 34 anys 75 36 39
De 35 a 39 anys 97 52 45
De 40 a 44 anys 87 47 40
De 45 a 49 anys 83 47 36
De 50 a 54 anys 92 44 48
De 55 a 59 anys 74 43 31
De 60 a 64 anys 68 35 33
De 65 a 69 anys 58 27 31
de 70 a 74 anys 40 24 16
De 75 a 79 anys 37 14 23
De 80 a 84 anys 37 20 17
De 85 anys i més 32 15 17
Total 1133 574 559
Vilademuls 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 41 22 19
De 5 a 9 anys 57 26 31
De 10 a 14 anys 54 31 23
De 15 a 19 anys 32 17 15
De 20 a 24 anys 30 18 12
De 25 a 29 anys 38 19 19
De 30 a 34 anys 44 20 24
De 35 a 39 anys 65 30 35
De 40 a 44 anys 79 41 38
De 45 a 49 anys 69 39 30
De 50 a 54 anys 64 37 27
De 55 a 59 anys 48 25 23
De 60 a 64 anys 61 27 34
De 65 a 69 anys 42 21 21
de 70 a 74 anys 34 18 16
De 75 a 79 anys 27 15 12
De 80 a 84 anys 21 13 8
De 85 anys i més 29 12 17
Total 835 431 404
Pla de l'Estany 2020
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1598 810 788
De 5 a 9 anys 1963 1032 931
De 10 a 14 anys 2043 1058 985
De 15 a 19 anys 1803 927 876
De 20 a 24 anys 1722 897 825
De 25 a 29 anys 1773 933 840
De 30 a 34 anys 1882 923 959
De 35 a 39 anys 2300 1124 1176
De 40 a 44 anys 2677 1391 1286
De 45 a 49 anys 2526 1295 1231
De 50 a 54 anys 2328 1166 1162
De 55 a 59 anys 2142 1099 1043
De 60 a 64 anys 1990 1011 979
De 65 a 69 anys 1653 798 855
de 70 a 74 anys 1294 623 671
De 75 a 79 anys 1078 512 566
De 80 a 84 anys 740 297 443
De 85 anys i més 1125 397 728
Total 32637 16293 16344
Banyoles 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1066 540 526
De 5 a 9 anys 1283 680 603
De 10 a 14 anys 1200 624 576
De 15 a 19 anys 1095 586 509
De 20 a 24 anys 1109 591 518
De 25 a 29 anys 1150 585 565
De 30 a 34 anys 1196 616 580
De 35 a 39 anys 1487 739 748
De 40 a 44 anys 1609 841 768
De 45 a 49 anys 1439 714 725
De 50 a 54 anys 1396 708 688
De 55 a 59 anys 1263 630 633
De 60 a 64 anys 1171 599 572
De 65 a 69 anys 880 423 457
de 70 a 74 anys 689 333 356
De 75 a 79 anys 563 246 317
De 80 a 84 anys 529 195 334
De 85 anys i més 701 223 478
Total 19826 9873 9953
Pla de l'Estany 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1676 867 809
De 5 a 9 anys 2012 1053 959
De 10 a 14 anys 1970 1013 957
De 15 a 19 anys 1711 892 819
De 20 a 24 anys 1695 890 805
De 25 a 29 anys 1720 869 851
De 30 a 34 anys 1928 992 936
De 35 a 39 anys 2389 1167 1222
De 40 a 44 anys 2665 1403 1262
De 45 a 49 anys 2388 1206 1182
De 50 a 54 anys 2332 1188 1144
De 55 a 59 anys 2108 1064 1044
De 60 a 64 anys 1945 988 957
De 65 a 69 anys 1567 761 806
de 70 a 74 anys 1274 629 645
De 75 a 79 anys 965 441 524
De 80 a 84 anys 850 343 507
De 85 anys i més 1098 377 721
Total 32293 16143 16150
Banyoles 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1112 572 540
De 5 a 9 anys 1281 673 608
De 10 a 14 anys 1177 602 575
De 15 a 19 anys 1067 562 505
De 20 a 24 anys 1118 609 509
De 25 a 29 anys 1075 543 532
De 30 a 34 anys 1179 578 601
De 35 a 39 anys 1543 777 766
De 40 a 44 anys 1594 836 758
De 45 a 49 anys 1429 706 723
De 50 a 54 anys 1369 701 668
De 55 a 59 anys 1220 616 604
De 60 a 64 anys 1159 591 568
De 65 a 69 anys 824 397 427
de 70 a 74 anys 684 330 354
De 75 a 79 anys 506 205 301
De 80 a 84 anys 557 215 342
De 85 anys i més 721 228 493
Total 19615 9741 9874
Pla de l'Estany 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1737 901 836
De 5 a 9 anys 2039 1053 986
De 10 a 14 anys 1918 1001 917
De 15 a 19 anys 1651 839 812
De 20 a 24 anys 1691 898 793
De 25 a 29 anys 1665 844 821
De 30 a 34 anys 1908 971 937
De 35 a 39 anys 2454 1197 1257
De 40 a 44 anys 2640 1397 1243
De 45 a 49 anys 2352 1192 1160
De 50 a 54 anys 2313 1174 1139
De 55 a 59 anys 2060 1047 1013
De 60 a 64 anys 1941 985 956
De 65 a 69 anys 1496 724 772
de 70 a 74 anys 1233 619 614
De 75 a 79 anys 876 382 494
De 80 a 84 anys 927 392 535
De 85 anys i més 1105 371 734
Total 32006 15987 16019
Banyoles 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1154 610 544
De 5 a 9 anys 1269 674 595
De 10 a 14 anys 1147 588 559
De 15 a 19 anys 1063 553 510
De 20 a 24 anys 1098 602 496
De 25 a 29 anys 1011 490 521
De 30 a 34 anys 1222 600 622
De 35 a 39 anys 1614 850 764
De 40 a 44 anys 1537 778 759
De 45 a 49 anys 1380 684 696
De 50 a 54 anys 1362 709 653
De 55 a 59 anys 1194 598 596
De 60 a 64 anys 1075 533 542
De 65 a 69 anys 815 400 415
de 70 a 74 anys 656 321 335
De 75 a 79 anys 482 185 297
De 80 a 84 anys 588 229 359
De 85 anys i més 730 240 490
Total 19397 9644 9753
Pla de l'Estany 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1775 938 837
De 5 a 9 anys 2002 1044 958
De 10 a 14 anys 1876 972 904
De 15 a 19 anys 1649 832 817
De 20 a 24 anys 1671 887 784
De 25 a 29 anys 1622 810 812
De 30 a 34 anys 1946 974 972
De 35 a 39 anys 2567 1306 1261
De 40 a 44 anys 2575 1336 1239
De 45 a 49 anys 2304 1157 1147
De 50 a 54 anys 2310 1191 1119
De 55 a 59 anys 2034 1040 994
De 60 a 64 anys 1838 897 941
De 65 a 69 anys 1466 734 732
de 70 a 74 anys 1178 592 586
De 75 a 79 anys 858 374 484
De 80 a 84 anys 965 390 575
De 85 anys i més 1102 385 717
Total 31738 15859 15879
58