Àmbits
Àmbit Població

1.17 Naixements i defuncions

Definició
Indicador que descriu el nombre de naixements i defuncions, així com la taxa bruta de natalitat i mortalitat.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca
Mètode de càlcul
- Taxa bruta de natalitat: Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament reproductiu d'una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S'expressa en tant per mil. - Taxa bruta de mortalitat: Quocient entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Naixements nens Naixements nenes Total naixements Taxa bruta natalitat Defuncions home Defuncions dona Total defuncions Taxa bruta mortalitat
2020 136 130 266 8,17 174 181 355 10,84
2019 125 139 264 8,19 131 159 290 8,93
2018 140 133 273 8,49 164 166 330 10,26
2017 164 154 318 9,98 154 155 309 9,7
2016 172 132 304 9,7 131 141 272 8,6
2015 177 174 351 11,17 159 164 323 10,3
2014 176 167 343 10,96 166 138 304 9,72
2013 178 158 336 10,71 109 144 253 8,07
2012 207 175 382 12,19 132 146 278 8,87
2011 164 178 342 10,97 139 148 287 9,21
2010 238 199 437 14,18 134 121 255 8,28
2009 222 194 416 13,75 142 128 270 8,92
2008 183 208 391 13,18 144 141 285 9,61
2007 208 155 363 12,55 128 124 252 8,71
2006 181 208 389 13,79 126 102 228 8,08
2005 167 154 321 11,65 127 138 265 9,62
2004 159 162 321 11,95 140 135 275 10,24
2003 172 162 334 12,73 141 124 265 10,1
2002 148 145 293 11,41 126 125 251 9,78
2001 133 153 286 11,39 118 115 233 9,28
2000 149 156 305 12,37 139 98 237 9,62
1999 116 133 249 10,19 133 124 257 10,52
1998 126 156 282 11,62 105 109 214 8,82
1997 131 136 267 11,11 122 96 218 9,07
1996 148 125 273 11,44 106 107 213 8,93
58