Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.17 Taxa de contractació temporal

Definició
Relació entre el nombre de contractes temporals i els contractes totals, en un període donat.
Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
http://www.ddgi.cat/xifra/indicadors/contractes/cont_tt.asp
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Fórmula: ( Contractes temporals / Contractes totals ) * 100

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Banyoles
2016 86,7 77,64
2015 89,5 79,49
2014 89,21 79,64
2013 91,78 89,63
2012 90,45 85,52
2011 92,72 82,05
2010 85,83 77,24
2009 83,84 75,1
2008 76,91 77,36
2007 81,87 79,71
2006 75,62 78,12
58