Notícies
El consistori i més de 700 entitats pacten un document de referència per treballar els drets socials i civils Barcelona ha construït una estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats per a un període de deu anys per tal d'esdevenir una ciutat socialment justa, diversa i intercultural, garant dels drets socials i civils. Es trac...
37