La Memòria exposa l’activitat de l’Àrea durant l’any 2018 i serveix com a exercici de transparència i rendiment de comptes a la ciutadania de la comarca, amb l’objectiu de donar a conèixer les actuacions portades a terme. Des del 2013 i durant el primer trimestre de l’any, l’àrea de Benestar Social presenta la...