Àmbits
Àmbit Relacions socials o relacional

8.08 Població de 75 anys o més que viu sola

Definició
Proporció de població de 75 anys o més que viu sola sobre la població de 75 anys i més.
Font d'informació
Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Comarca/Catalunya

Imprimir l'indicador

Any Pla de l'Estany Catalunya
2018 24 28,5
2017 24,7 28,6
2016 25,4 28,6
2015 23,8 26,7
2014 23,6 27,7
2013 22 25,7
2012 23,9 28,1
58