Àmbits
Àmbit Ocupació i treball

3.15 Evolució afiliats a la seguretat social per edat

Font d'informació
Observatori d'Empresa i Ocupació i Xifra (Diputació de Girona)
Web
www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Es comptabilitza el mes de desembre de l'any. Indicadors desagregats per edat.

Imprimir l'indicador

Banyoles
Any Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
2021 1575 3160 2359 1835 8929
2020 1450 3166 2235 1769 8620
2019 1420 3254 2262 1751 8687
2018 1427 3283 2183 1665 8558
2017 1372 3282 2135 1567 8356
2016 1273 3303 2049 1452 8077
2015 1193 3201 1995 1365 7754
2014 1124 3161 1879 1315 7479
2013 1127 3115 1840 1242 7324
2012 1161 3181 1850 1208 7400
Pla de l'Estany
Any Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
2021 2428 5243 4031 3155 14857
2020 2232 5302 3833 3032 14399
2019 2224 5414 3867 2963 14468
2018 2226 5478 3725 2851 14280
2017 2177 5451 3623 2735 13986
2016 2039 5451 3527 2547 13564
2015 1950 5375 3412 2405 13142
2014 1847 5278 3267 2290 12682
2013 1818 5221 3208 2191 12438
2012 1859 5359 3225 2135 12578
58