Àmbits
Àmbit Econòmic

2.14 Evolució nombre de persones beneficiàries de les ajudes econòmiques d'urgència social

Definició
Ajuts econòmics que tenen per finalitat atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència com ara l'alimentació o l'allotjament.
Font d'informació
Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Web
http://benestarsocial.plaestany.cat/
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Pla de l'Estany
Any Nombre families Persones beneficiàries Menors Adults
2020 162 458 192 266
2019 147 486
2018 174 601 284 317
2017 204 685 346 366
2016 211 755 395 360
2015 206 734 345 389
2014 241 958 476 482
2013 220 855 454 401
58