Àmbits
Àmbit Població

1.06 Evolució índex d'envelliment

Definició
Relaciona la població de 65 i més anys amb la menor de 15 anys. Si el valor de l'índex supera a l'1 vol dir que hi ha més població de 65 i més anys que no pas menor de 15 anys.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 14 anys. Índex d'Envelliment = (Població de 65 anys i més / població de 0 a 14 anys)

Imprimir l'indicador

Any Banyoles Camós Cornellà de Terri Crespià Esponellà Fontcoberta Palol de Revardit Porqueres Sant Miquel de Campmajor Serinyà Vilademuls Pla de l'Estany
2018 92,2 157,9 124 148,7 123,8 93,8 132,5 98,6 107,3 109,1 107,5 99,2
2017 91,6 165 126,9 113,3 120,5 90,7 127,5 99,4 118,9 108,5 109,6 98,5
2016 90,9 163,4 121,8 109,2 109,2 84,4 128,6 96,4 132,4 103,6 109,2 96,8
2015 91,3 164 128,9 108,3 114,8 81 126,8 91,4 196 97,6 115,5 96,6
2014 90,4 162,4 125,5 130 111,1 78,9 110,1 88,2 207,4 97,5 132,3 96,6
2013 90,5 160,6 117,4 133,3 111 77,1 106,1 84,7 204 99 137 96,1
2012 88,3 171,3 120,6 141,5 106,7 83,2 102,4 81,7 169 101,6 153,4 94,4
2011 87,5 168,8 116,5 141,5 117,5 76,8 108,6 80 163,3 102,2 139,5 93,8
2010 90,8 173,1 118,2 154,1 107 83,8 97,8 80,2 143,8 105,7 155,9 92,3
2009 94,9 166,3 118,4 173,5 107,2 77,5 92 78,8 135,5 108,3 146,9 94,2
2008 95,4 171,1 127,2 158,8 124,7 77,6 87,8 80,2 135,5 111,2 176,3 95,8
2007 98,5 167,4 132,8 181,3 133,8 78,1 102,5 82,3 159,3 107,1 172 97,8
2006 96,8 177,4 138,8 181,3 131,7 78,5 108 93,6 161,5 118,4 176,2 100,9
2005 99,1 184,8 151,2 185,3 132,8 84,9 117,9 82,7 177,3 116,4 183,7 101,7
2004 105,5 193,6 150 214,3 137,9 85,6 130 86,6 162,5 124,3 212,5 103,8
2003 109,4 184,1 158,9 261,5 147,2 90,1 132,2 93,8 162,5 139,2 206,9 108,9
58