Àmbits
Àmbit Població

1.11 Persones estrangeres per edat i sexe

Definició
Indicador que descriu l'estructura de la població d'origen estranger. Piràmide d'edats.
Font d'informació
Padró municipal
Web
http://www.idescat.cat
Periodicitat
Anual
Cobertura Geogràfica
Municipi/Comarca
Mètode de càlcul
Dades absolutes

Imprimir l'indicador

Banyoles 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 317 152 165
De 5 a 9 anys 359 187 172
De 10 a 14 anys 238 127 111
De 15 a 19 anys 203 134 69
De 20 a 24 anys 311 175 136
De 25 a 29 anys 360 187 173
De 30 a 34 anys 433 216 217
De 35 a 39 anys 443 233 210
De 40 a 44 anys 386 200 186
De 45 a 49 anys 329 175 154
De 50 a 54 anys 193 108 85
De 55 a 59 anys 141 84 57
De 60 a 64 anys 78 50 28
De 65 a 69 anys 46 26 20
de 70 a 74 anys 28 9 19
De 75 a 79 anys 22 12 10
De 80 a 84 anys 11 3 8
De 85 anys i més 5 2 3
Total 3903 2080 1823
Camós 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 1 0 1
De 30 a 34 anys 5 2 3
De 35 a 39 anys 2 1 1
De 40 a 44 anys 3 3 0
De 45 a 49 anys 2 2 0
De 50 a 54 anys 2 0 2
De 55 a 59 anys 0 0 0
De 60 a 64 anys 1 0 1
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 2 0 2
De 75 a 79 anys 2 1 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 22 10 12
Cornellà del Terri 2019
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 12 4 8
De 5 a 9 anys 11 6 5
De 10 a 14 anys 8 4 4
De 15 a 19 anys 4 2 2
De 20 a 24 anys 15 6 9
De 25 a 29 anys 14 5 9
De 30 a 34 anys 31 12 19
De 35 a 39 anys 24 13 11
De 40 a 44 anys 22 13 9
De 45 a 49 anys 7 1 6
De 50 a 54 anys 8 5 3
De 55 a 59 anys 9 4 5
De 60 a 64 anys 5 2 3
De 65 a 69 anys 6 3 3
de 70 a 74 anys 3 2 1
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 180 83 97
Banyoles 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 331 156 175
De 5 a 9 anys 346 183 163
De 10 a 14 anys 218 113 105
De 15 a 19 anys 214 141 73
De 20 a 24 anys 303 167 136
De 25 a 29 anys 318 156 162
De 30 a 34 anys 395 195 200
De 35 a 39 anys 435 225 210
De 40 a 44 anys 378 210 168
De 45 a 49 anys 298 148 150
De 50 a 54 anys 181 111 70
De 55 a 59 anys 126 76 50
De 60 a 64 anys 72 48 24
De 65 a 69 anys 39 21 18
de 70 a 74 anys 22 8 14
De 75 a 79 anys 18 8 10
De 80 a 84 anys 11 2 9
De 85 anys i més 1 1 0
Total 3706 1969 1737
Camós 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 1 0 1
De 25 a 29 anys 3 2 1
De 30 a 34 anys 5 3 2
De 35 a 39 anys 3 2 1
De 40 a 44 anys 2 1 1
De 45 a 49 anys 2 1 1
De 50 a 54 anys 2 0 2
De 55 a 59 anys 0 0 0
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 1 0 1
De 75 a 79 anys 2 2 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 23 12 11
Cornellà del Terri 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 12 4 8
De 5 a 9 anys 9 5 4
De 10 a 14 anys 6 3 3
De 15 a 19 anys 5 3 2
De 20 a 24 anys 13 3 10
De 25 a 29 anys 11 7 4
De 30 a 34 anys 25 8 17
De 35 a 39 anys 25 13 12
De 40 a 44 anys 20 12 8
De 45 a 49 anys 5 2 3
De 50 a 54 anys 8 5 3
De 55 a 59 anys 8 3 5
De 60 a 64 anys 9 3 6
De 65 a 69 anys 5 2 3
de 70 a 74 anys 4 3 1
De 75 a 79 anys 2 1 1
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 1 0 1
Total 169 78 91
Crespià 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 3 2 1
De 5 a 9 anys 4 3 1
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 2 0 2
De 25 a 29 anys 3 1 2
De 30 a 34 anys 7 5 2
De 35 a 39 anys 5 2 3
De 40 a 44 anys 4 3 1
De 45 a 49 anys 1 0 1
De 50 a 54 anys 1 0 1
De 55 a 59 anys 3 1 2
De 60 a 64 anys 2 1 1
De 65 a 69 anys 3 0 3
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 1 0
Total 41 21 20
Esponellà 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 1 0 1
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 2 2 0
De 25 a 29 anys 1 1 0
De 30 a 34 anys 1 1 0
De 35 a 39 anys 0 0 0
De 40 a 44 anys 4 2 2
De 45 a 49 anys 2 1 1
De 50 a 54 anys 3 2 1
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 2 1 1
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 2 1 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 22 14 8
Fontcoberta 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 4 3 1
De 5 a 9 anys 1 1 0
De 10 a 14 anys 3 2 1
De 15 a 19 anys 2 0 2
De 20 a 24 anys 3 1 2
De 25 a 29 anys 7 2 5
De 30 a 34 anys 3 1 2
De 35 a 39 anys 7 4 3
De 40 a 44 anys 4 1 3
De 45 a 49 anys 3 1 2
De 50 a 54 anys 1 0 1
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 5 2 3
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 2 1 1
De 75 a 79 anys 2 0 2
De 80 a 84 anys 1 0 1
De 85 anys i més 0 0 0
Total 51 21 30
Palol de revardit 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 1 0 1
De 15 a 19 anys 2 0 2
De 20 a 24 anys 1 0 1
De 25 a 29 anys 3 1 2
De 30 a 34 anys 4 3 1
De 35 a 39 anys 3 1 2
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 3 2 1
De 50 a 54 anys 2 1 1
De 55 a 59 anys 2 0 2
De 60 a 64 anys 2 0 2
De 65 a 69 anys 4 2 2
de 70 a 74 anys 1 0 1
De 75 a 79 anys 2 1 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 30 11 19
Porqueres 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 14 9 5
De 5 a 9 anys 15 10 5
De 10 a 14 anys 13 7 6
De 15 a 19 anys 23 9 14
De 20 a 24 anys 27 11 16
De 25 a 29 anys 26 8 18
De 30 a 34 anys 28 18 10
De 35 a 39 anys 29 13 16
De 40 a 44 anys 30 16 14
De 45 a 49 anys 21 15 6
De 50 a 54 anys 14 8 6
De 55 a 59 anys 7 2 5
De 60 a 64 anys 7 3 4
De 65 a 69 anys 5 3 2
de 70 a 74 anys 1 0 1
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 0 1
Total 261 132 129
Sant Miquel de Campmajor 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 2 1 1
De 30 a 34 anys 0 0 0
De 35 a 39 anys 1 0 1
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 0 0 0
De 50 a 54 anys 2 0 2
De 55 a 59 anys 3 3 0
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 8 4 4
Serinyà 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 1 1 0
De 5 a 9 anys 2 1 1
De 10 a 14 anys 7 5 2
De 15 a 19 anys 3 0 3
De 20 a 24 anys 1 1 0
De 25 a 29 anys 5 2 3
De 30 a 34 anys 12 4 8
De 35 a 39 anys 9 5 4
De 40 a 44 anys 8 5 3
De 45 a 49 anys 7 4 3
De 50 a 54 anys 5 4 1
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 3 3 0
de 70 a 74 anys 1 0 1
De 75 a 79 anys 1 0 1
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 69 38 31
Vilademuls 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 6 2 4
De 5 a 9 anys 8 5 3
De 10 a 14 anys 7 6 1
De 15 a 19 anys 4 2 2
De 20 a 24 anys 5 3 2
De 25 a 29 anys 13 9 4
De 30 a 34 anys 10 5 5
De 35 a 39 anys 15 5 10
De 40 a 44 anys 17 10 7
De 45 a 49 anys 8 6 2
De 50 a 54 anys 6 4 2
De 55 a 59 anys 6 3 3
De 60 a 64 anys 3 1 2
De 65 a 69 anys 2 2 0
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 111 64 47
Pla de l'Estany 2018
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 371 177 194
De 5 a 9 anys 386 208 178
De 10 a 14 anys 257 138 119
De 15 a 19 anys 253 155 98
De 20 a 24 anys 358 188 170
De 25 a 29 anys 392 190 202
De 30 a 34 anys 490 243 247
De 35 a 39 anys 532 270 262
De 40 a 44 anys 467 260 207
De 45 a 49 anys 350 180 170
De 50 a 54 anys 225 135 90
De 55 a 59 anys 161 91 70
De 60 a 64 anys 103 60 43
De 65 a 69 anys 64 35 29
de 70 a 74 anys 34 14 20
De 75 a 79 anys 30 14 16
De 80 a 84 anys 14 4 10
De 85 anys i més 4 2 2
Total 4491 2364 2127
Banyoles 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 351 178 173
De 5 a 9 anys 333 176 157
De 10 a 14 anys 213 115 98
De 15 a 19 anys 232 141 91
De 20 a 24 anys 293 165 128
De 25 a 29 anys 295 131 164
De 30 a 34 anys 415 193 222
De 35 a 39 anys 429 229 200
De 40 a 44 anys 376 201 175
De 45 a 49 anys 277 141 136
De 50 a 54 anys 175 106 69
De 55 a 59 anys 101 58 43
De 60 a 64 anys 62 43 19
De 65 a 69 anys 33 18 15
de 70 a 74 anys 24 10 14
De 75 a 79 anys 12 5 7
De 80 a 84 anys 11 3 8
De 85 anys i més 4 2 2
Total 3636 1915 1721
Camós 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 2 1 1
De 30 a 34 anys 4 2 2
De 35 a 39 anys 3 2 1
De 40 a 44 anys 2 1 1
De 45 a 49 anys 3 1 2
De 50 a 54 anys 1 0 1
De 55 a 59 anys 0 0 0
De 60 a 64 anys 2 1 1
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 1 0 1
De 75 a 79 anys 2 2 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 22 11 11
Cornellà del Terri 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 11 5 6
De 5 a 9 anys 7 3 4
De 10 a 14 anys 2 1 1
De 15 a 19 anys 3 2 1
De 20 a 24 anys 16 5 11
De 25 a 29 anys 13 9 4
De 30 a 34 anys 21 6 15
De 35 a 39 anys 29 18 11
De 40 a 44 anys 10 5 5
De 45 a 49 anys 4 1 3
De 50 a 54 anys 11 6 5
De 55 a 59 anys 5 1 4
De 60 a 64 anys 10 3 7
De 65 a 69 anys 2 1 1
de 70 a 74 anys 4 3 1
De 75 a 79 anys 1 0 1
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 1 0 1
Total 151 70 81
Crespià 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 5 4 1
De 5 a 9 anys 4 3 1
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 1 0 1
De 25 a 29 anys 3 0 3
De 30 a 34 anys 8 5 3
De 35 a 39 anys 5 1 4
De 40 a 44 anys 8 6 2
De 45 a 49 anys 3 1 2
De 50 a 54 anys 0 0 0
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 4 1 3
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 46 25 21
Esponellà 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 1 0 1
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 1 1 0
De 20 a 24 anys 2 2 0
De 25 a 29 anys 2 1 1
De 30 a 34 anys 1 1 0
De 35 a 39 anys 0 0 0
De 40 a 44 anys 4 1 3
De 45 a 49 anys 2 2 0
De 50 a 54 anys 1 0 1
De 55 a 59 anys 3 1 2
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 2 2 0
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 4 2 2
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 24 14 10
Fontcoberta 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 4 3 1
De 5 a 9 anys 1 1 0
De 10 a 14 anys 3 1 2
De 15 a 19 anys 1 0 1
De 20 a 24 anys 4 2 2
De 25 a 29 anys 4 1 3
De 30 a 34 anys 6 2 4
De 35 a 39 anys 5 3 2
De 40 a 44 anys 5 1 4
De 45 a 49 anys 2 1 1
De 50 a 54 anys 3 1 2
De 55 a 59 anys 1 0 1
De 60 a 64 anys 5 2 3
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 2 1 1
De 75 a 79 anys 2 0 2
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 49 20 29
Palol de revardit 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 1 0 1
De 20 a 24 anys 1 0 1
De 25 a 29 anys 2 1 1
De 30 a 34 anys 3 2 1
De 35 a 39 anys 2 1 1
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 3 2 1
De 50 a 54 anys 3 1 2
De 55 a 59 anys 2 0 2
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 5 2 3
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 2 1 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 24 10 14
Porqueres 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 13 9 4
De 5 a 9 anys 15 10 5
De 10 a 14 anys 8 4 4
De 15 a 19 anys 27 14 13
De 20 a 24 anys 26 9 17
De 25 a 29 anys 36 14 22
De 30 a 34 anys 22 13 9
De 35 a 39 anys 22 11 11
De 40 a 44 anys 28 12 16
De 45 a 49 anys 25 18 7
De 50 a 54 anys 11 5 6
De 55 a 59 anys 9 4 5
De 60 a 64 anys 5 2 3
De 65 a 69 anys 4 2 2
de 70 a 74 anys 3 1 2
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 0 1
Total 255 128 127
Sant Miquel de Campmajor 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 2 1 1
De 30 a 34 anys 0 0 0
De 35 a 39 anys 0 0 0
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 2 0 2
De 50 a 54 anys 3 2 1
De 55 a 59 anys 2 2 0
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 11 6 5
Serinyà 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 2 2 0
De 5 a 9 anys 3 1 2
De 10 a 14 anys 6 4 2
De 15 a 19 anys 3 0 3
De 20 a 24 anys 1 1 0
De 25 a 29 anys 3 2 1
De 30 a 34 anys 12 4 8
De 35 a 39 anys 13 9 4
De 40 a 44 anys 9 6 3
De 45 a 49 anys 7 3 4
De 50 a 54 anys 2 2 0
De 55 a 59 anys 2 0 2
De 60 a 64 anys 2 2 0
De 65 a 69 anys 2 2 0
de 70 a 74 anys 1 0 1
De 75 a 79 anys 1 0 1
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 70 39 31
Vilademuls 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 5 3 2
De 5 a 9 anys 9 5 4
De 10 a 14 anys 6 5 1
De 15 a 19 anys 4 2 2
De 20 a 24 anys 3 2 1
De 25 a 29 anys 7 5 2
De 30 a 34 anys 9 5 4
De 35 a 39 anys 10 2 8
De 40 a 44 anys 16 11 5
De 45 a 49 anys 8 6 2
De 50 a 54 anys 5 3 2
De 55 a 59 anys 5 2 3
De 60 a 64 anys 3 2 1
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 91 54 37
Pla de l'Estany 2017
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 391 204 187
De 5 a 9 anys 373 199 174
De 10 a 14 anys 240 132 108
De 15 a 19 anys 272 160 112
De 20 a 24 anys 347 186 161
De 25 a 29 anys 369 166 203
De 30 a 34 anys 501 233 268
De 35 a 39 anys 518 276 242
De 40 a 44 anys 458 244 214
De 45 a 49 anys 336 176 160
De 50 a 54 anys 215 126 89
De 55 a 59 anys 132 69 63
De 60 a 64 anys 94 57 37
De 65 a 69 anys 51 28 23
de 70 a 74 anys 37 17 20
De 75 a 79 anys 25 11 14
De 80 a 84 anys 14 6 8
De 85 anys i més 6 2 4
Total 4379 2292 2087
Banyoles 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 350 179 171
De 5 a 9 anys 327 179 148
De 10 a 14 anys 202 117 85
De 15 a 19 anys 243 141 102
De 20 a 24 anys 295 171 124
De 25 a 29 anys 335 155 180
De 30 a 34 anys 423 215 208
De 35 a 39 anys 414 229 185
De 40 a 44 anys 381 198 183
De 45 a 49 anys 248 133 115
De 50 a 54 anys 151 89 62
De 55 a 59 anys 105 63 42
De 60 a 64 anys 58 37 21
De 65 a 69 anys 38 17 21
de 70 a 74 anys 22 11 11
De 75 a 79 anys 12 6 6
De 80 a 84 anys 9 5 4
De 85 anys i més 5 2 3
Total 3618 1947 1671
Camós 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 4 1 3
De 30 a 34 anys 2 1 1
De 35 a 39 anys 1 1 0
De 40 a 44 anys 2 2 0
De 45 a 49 anys 2 0 2
De 50 a 54 anys 1 0 1
De 55 a 59 anys 1 0 1
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 2 1 1
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 18 8 10
Cornellà del Terri 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 14 7 7
De 5 a 9 anys 8 3 5
De 10 a 14 anys 2 1 1
De 15 a 19 anys 6 3 3
De 20 a 24 anys 11 4 7
De 25 a 29 anys 13 6 7
De 30 a 34 anys 24 9 15
De 35 a 39 anys 30 17 13
De 40 a 44 anys 11 5 6
De 45 a 49 anys 7 4 3
De 50 a 54 anys 9 4 5
De 55 a 59 anys 6 2 4
De 60 a 64 anys 11 4 7
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 3 2 1
De 75 a 79 anys 2 1 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 158 72 86
Crespià 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 5 4 1
De 5 a 9 anys 4 3 1
De 10 a 14 anys 2 1 1
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 1 0 1
De 25 a 29 anys 6 1 5
De 30 a 34 anys 3 3 0
De 35 a 39 anys 8 3 5
De 40 a 44 anys 6 4 2
De 45 a 49 anys 2 0 2
De 50 a 54 anys 0 0 0
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 4 1 3
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 45 23 22
Esponellà 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 2 0 2
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 1 1 0
De 20 a 24 anys 5 3 2
De 25 a 29 anys 1 0 1
De 30 a 34 anys 1 1 0
De 35 a 39 anys 0 0 0
De 40 a 44 anys 4 1 3
De 45 a 49 anys 3 3 0
De 50 a 54 anys 1 0 1
De 55 a 59 anys 4 1 3
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 2 2 0
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 3 1 2
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 1 0
Total 30 16 14
Fontcoberta 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 3 2 1
De 5 a 9 anys 3 2 1
De 10 a 14 anys 2 1 1
De 15 a 19 anys 2 0 2
De 20 a 24 anys 3 2 1
De 25 a 29 anys 4 1 3
De 30 a 34 anys 8 4 4
De 35 a 39 anys 5 2 3
De 40 a 44 anys 3 1 2
De 45 a 49 anys 0 0 0
De 50 a 54 anys 2 1 1
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 4 1 3
De 65 a 69 anys 2 1 1
de 70 a 74 anys 3 1 2
De 75 a 79 anys 1 0 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 47 20 27
Palol de revardit 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 1 0 1
De 20 a 24 anys 3 0 3
De 25 a 29 anys 2 1 1
De 30 a 34 anys 2 1 1
De 35 a 39 anys 1 0 1
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 4 3 1
De 50 a 54 anys 3 1 2
De 55 a 59 anys 1 0 1
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 4 1 3
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 2 1 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 23 8 15
Porqueres 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 13 8 5
De 5 a 9 anys 12 8 4
De 10 a 14 anys 19 10 9
De 15 a 19 anys 29 14 15
De 20 a 24 anys 26 13 13
De 25 a 29 anys 26 7 19
De 30 a 34 anys 26 16 10
De 35 a 39 anys 30 14 16
De 40 a 44 anys 27 15 12
De 45 a 49 anys 20 13 7
De 50 a 54 anys 10 4 6
De 55 a 59 anys 8 4 4
De 60 a 64 anys 5 2 3
De 65 a 69 anys 3 1 2
de 70 a 74 anys 2 1 1
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 1 0 1
De 85 anys i més 1 0 1
Total 258 130 128
Sant Miquel de Campmajor 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 1 1 0
De 25 a 29 anys 2 1 1
De 30 a 34 anys 1 1 0
De 35 a 39 anys 0 0 0
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 2 0 2
De 50 a 54 anys 2 2 0
De 55 a 59 anys 2 2 0
De 60 a 64 anys 2 1 1
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 14 9 5
Serinyà 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 2 1 1
De 5 a 9 anys 6 3 3
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 3 0 3
De 20 a 24 anys 2 2 0
De 25 a 29 anys 9 4 5
De 30 a 34 anys 11 4 7
De 35 a 39 anys 11 7 4
De 40 a 44 anys 7 5 2
De 45 a 49 anys 6 3 3
De 50 a 54 anys 4 4 0
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 4 2 2
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 69 38 31
Vilademuls 2016
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 5 4 1
De 5 a 9 anys 9 6 3
De 10 a 14 anys 5 3 2
De 15 a 19 anys 3 2 1
De 20 a 24 anys 4 4 0
De 25 a 29 anys 6 3 3
De 30 a 34 anys 7 3 4
De 35 a 39 anys 10 3 7
De 40 a 44 anys 16 11 5
De 45 a 49 anys 8 5 3
De 50 a 54 anys 4 4 0
De 55 a 59 anys 5 1 4
De 60 a 64 anys 2 2 0
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 85 52 33
Pla de l'Estany 2016
Edat Total Homes Dones
Total 392 205 187
De 5 a 9 anys 371 204 167
De 10 a 14 anys 233 134 99
De 15 a 19 anys 288 161 127
De 20 a 24 anys 351 200 151
De 25 a 29 anys 408 180 228
De 30 a 34 anys 508 258 250
De 35 a 39 anys 510 276 234
De 40 a 44 anys 457 242 215
De 45 a 49 anys 302 164 138
De 50 a 54 anys 187 109 78
De 55 a 59 anys 138 76 62
De 60 a 64 anys 89 51 38
De 65 a 69 anys 56 24 32
de 70 a 74 anys 35 19 16
De 75 a 79 anys 22 11 11
De 80 a 84 anys 11 6 5
De 85 anys i més 7 3 4
Total 4365 2323 2042
Banyoles 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 383 197 186
De 5 a 9 anys 307 161 146
De 10 a 14 anys 208 122 86
De 15 a 19 anys 265 156 109
De 20 a 24 anys 321 182 139
De 25 a 29 anys 367 174 193
De 30 a 34 anys 456 237 219
De 35 a 39 anys 439 239 200
De 40 a 44 anys 382 199 183
De 45 a 49 anys 218 130 88
De 50 a 54 anys 157 94 63
De 55 a 59 anys 93 56 37
De 60 a 64 anys 62 38 24
De 65 a 69 anys 35 16 19
de 70 a 74 anys 27 14 13
De 75 a 79 anys 11 4 7
De 80 a 84 anys 8 4 4
De 85 anys i més 6 1 5
Total 3745 2024 1721
Camós 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 1 1 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 0 0 0
De 25 a 29 anys 3 0 3
De 30 a 34 anys 3 1 2
De 35 a 39 anys 1 1 0
De 40 a 44 anys 2 2 0
De 45 a 49 anys 3 1 2
De 45 a 49 anys 1 0 1
De 50 a 54 anys 0 0 0
De 55 a 59 anys 3 2 1
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 3 2 1
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 20 10 10
Cornellà del Terri 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 10 7 3
De 5 a 9 anys 5 1 4
De 10 a 14 anys 2 1 1
De 15 a 19 anys 10 5 5
De 20 a 24 anys 8 4 4
De 25 a 29 anys 20 8 12
De 30 a 34 anys 26 12 14
De 35 a 39 anys 20 14 6
De 40 a 44 anys 8 3 5
De 45 a 49 anys 10 4 6
De 50 a 54 anys 6 4 2
De 55 a 59 anys 5 1 4
De 60 a 64 anys 5 1 4
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 3 2 1
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 140 68 72
Crespià 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 3 2 1
De 5 a 9 anys 2 2 0
De 10 a 14 anys 1 1 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 1 0 1
De 25 a 29 anys 6 2 4
De 30 a 34 anys 3 2 1
De 35 a 39 anys 7 4 3
De 40 a 44 anys 3 1 2
De 45 a 49 anys 2 0 2
De 50 a 54 anys 0 0 0
De 55 a 59 anys 2 1 1
De 60 a 64 anys 4 1 3
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 1 1 0
De 80 a 84 anys 1 1 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 37 19 18
Esponellà 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 2 0 2
De 5 a 9 anys 1 1 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 1 1 0
De 20 a 24 anys 4 1 3
De 25 a 29 anys 1 0 1
De 30 a 34 anys 3 2 1
De 35 a 39 anys 1 0 1
De 40 a 44 anys 4 2 2
De 45 a 49 anys 2 2 0
De 50 a 54 anys 2 1 1
De 55 a 59 anys 4 1 3
De 60 a 64 anys 0 0 0
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 3 1 2
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 1 1 0
Total 31 15 16
Fontcoberta 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 2 2 0
De 5 a 9 anys 4 2 2
De 10 a 14 anys 4 1 3
De 15 a 19 anys 4 1 3
De 20 a 24 anys 2 2 0
De 25 a 29 anys 3 1 2
De 30 a 34 anys 7 4 3
De 35 a 39 anys 4 1 3
De 40 a 44 anys 4 1 3
De 45 a 49 anys 0 0 0
De 50 a 54 anys 2 1 1
De 55 a 59 anys 3 1 2
De 60 a 64 anys 5 2 3
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 3 1 2
De 75 a 79 anys 1 0 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 49 20 29
Palol de revardit 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 2 0 2
De 20 a 24 anys 2 0 2
De 25 a 29 anys 2 0 2
De 30 a 34 anys 1 1 0
De 35 a 39 anys 2 1 1
De 40 a 44 anys 1 0 1
De 45 a 49 anys 3 2 1
De 50 a 54 anys 3 2 1
De 55 a 59 anys 1 0 1
De 60 a 64 anys 2 0 2
De 65 a 69 anys 1 1 0
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 2 1 1
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 22 8 14
Porqueres 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 22 13 9
De 5 a 9 anys 9 6 3
De 10 a 14 anys 20 9 11
De 15 a 19 anys 26 14 12
De 20 a 24 anys 24 11 13
De 25 a 29 anys 26 11 15
De 30 a 34 anys 26 16 10
De 35 a 39 anys 31 13 18
De 40 a 44 anys 30 18 12
De 45 a 49 anys 16 11 5
De 50 a 54 anys 9 3 6
De 55 a 59 anys 8 4 4
De 60 a 64 anys 5 2 3
De 65 a 69 anys 2 1 1
de 70 a 74 anys 0 0 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 2 0 2
De 85 anys i més 0 0 0
Total 256 132 124
Sant Miquel de Campmajor 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 0 0 0
De 5 a 9 anys 0 0 0
De 10 a 14 anys 0 0 0
De 15 a 19 anys 0 0 0
De 20 a 24 anys 1 1 0
De 25 a 29 anys 2 2 0
De 30 a 34 anys 0 0 0
De 35 a 39 anys 0 0 0
De 40 a 44 anys 0 0 0
De 45 a 49 anys 2 0 2
De 50 a 54 anys 4 4 0
De 55 a 59 anys 1 1 0
De 60 a 64 anys 1 0 1
De 65 a 69 anys 1 0 1
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 13 9 4
Serinyà 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 7 3 4
De 5 a 9 anys 6 3 3
De 10 a 14 anys 3 1 2
De 15 a 19 anys 2 0 2
De 20 a 24 anys 4 2 2
De 25 a 29 anys 10 5 5
De 30 a 34 anys 12 8 4
De 35 a 39 anys 9 5 4
De 40 a 44 anys 5 4 1
De 45 a 49 anys 7 4 3
De 50 a 54 anys 5 4 1
De 55 a 59 anys 1 1 0
De 60 a 64 anys 3 2 1
De 65 a 69 anys 2 1 1
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 77 44 33
Vilademuls 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 6 4 2
De 5 a 9 anys 9 7 2
De 10 a 14 anys 4 2 2
De 15 a 19 anys 4 3 1
De 20 a 24 anys 4 3 1
De 25 a 29 anys 9 4 5
De 30 a 34 anys 7 3 4
De 35 a 39 anys 14 6 8
De 40 a 44 anys 13 9 4
De 45 a 49 anys 8 4 4
De 50 a 54 anys 5 4 1
De 55 a 59 anys 6 2 4
De 60 a 64 anys 1 1 0
De 65 a 69 anys 0 0 0
de 70 a 74 anys 1 1 0
De 75 a 79 anys 0 0 0
De 80 a 84 anys 0 0 0
De 85 anys i més 0 0 0
Total 91 53 38
Pla de l'Estany 2015
Edat Total Homes Dones
De 0 a 4 anys 435 228 207
De 5 a 9 anys 344 184 160
De 10 a 14 anys 242 137 105
De 15 a 19 anys 314 180 134
De 20 a 24 anys 371 206 165
De 25 a 29 anys 449 207 242
De 30 a 34 anys 544 286 258
De 35 a 39 anys 528 284 244
De 40 a 44 anys 452 239 213
De 45 a 49 anys 271 158 113
De 50 a 54 anys 194 117 77
De 55 a 59 anys 124 68 56
De 60 a 64 anys 91 49 42
De 65 a 69 anys 45 21 24
de 70 a 74 anys 40 23 17
De 75 a 79 anys 19 8 11
De 80 a 84 anys 11 5 6
De 85 anys i més 7 2 5
Total 4481 2402 2079
65